القطاع Homeoffice

Timeframe: -28 days

Default Categories (32): Android App Software, Anti-Malware Software, Calendar Software, Digital Media Player, Document Processing Software, Document Reader Software, File Compression Software, File Transfer Software, Firewall Software, Game Console, Groupware Software, Hardware Driver Software, Image Processing Software, iOS App Software, Mail Client Software, Messaging Software, Multimedia Player Software, Network Attached Storage Software, Network Encryption Software, Office Suite Software, Operating System, Presentation Software, Printing Software, Remote Access Software, Router Operating System, Smartphone Operating System, Smartwatch Operating System, Spreadsheet Software, Tablet Operating System, Web Browser, Wireless LAN Software, Word Processing Software

التسلسل الزمني

المجهز

منتج

Google Android194
Mozilla Thunderbird46
Mozilla Firefox44
Apple macOS42
Apple iOS40

معالجة

Official Fix592
Temporary Fix0
Workaround4
Unavailable0
Not Defined48

قابلية الاستغلال

High6
Functional0
Proof-of-Concept12
Unproven44
Not Defined582

متجه الوصول

Not Defined0
Physical2
Local242
Adjacent74
Network326

توثيق

Not Defined0
High92
Low304
None248

تفاعل المستخدم

Not Defined0
Required226
None418

C3BM Index

CVSSv3 Base

≤10
≤20
≤324
≤496
≤5134
≤6124
≤7172
≤854
≤940
≤100

CVSSv3 Temp

≤10
≤20
≤332
≤4136
≤592
≤6234
≤772
≤862
≤916
≤100

VulDB

≤10
≤22
≤328
≤492
≤5138
≤6122
≤7184
≤838
≤940
≤100

NVD

≤1610
≤20
≤30
≤40
≤58
≤64
≤72
≤86
≤98
≤106

CNA

≤1602
≤20
≤30
≤48
≤510
≤64
≤710
≤86
≤94
≤100

المجهز

≤1598
≤20
≤30
≤40
≤50
≤62
≤710
≤828
≤96
≤100

إكسبلويت ذات هجوم فوري

<1k24
<2k64
<5k54
<10k88
<25k282
<50k94
<100k38
≥100k0

إكسبلويت اليوم

<1k102
<2k100
<5k142
<10k204
<25k92
<50k4
<100k0
≥100k0

حجم سوق الإكسبلويت

IOB - Indicator of Behavior (1000)

التسلسل الزمني

اللغة

en834
ja106
de18
es12
zh12

البلد

us232
jp126
cn32
de30
it30

الفاعلين

النشاطات

الاهتمام

التسلسل الزمني

النوع

المجهز

منتج

Mozilla Firefox34
Google Chrome28
Google Android12
IBM AIX10
IBM VIOS10

الثغرات

#الثغرةBaseTemp0dayاليومق�معالجةCTIEPSSCVE
1Linux Kernel ksmbd smb2pdu.c smb2_tree_disconnect تلف الذاكرة8.07.6$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix4.230.00950CVE-2022-47939
2Slixmpp XMLStream توثيق ضعيف5.65.4$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix2.36-0.00950CVE-2022-45197
3Linux Kernel ksmbd smb2misc.c smb2_get_data_area_len الكشف عن المعلومات3.53.4$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix1.210.00950CVE-2022-47943
4AWS SDK XML Parser XpathUtils.java XpathUtils تجاوز الصلاحيات5.55.3$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.910.00950CVE-2022-4725
5Linux Kernel ksmbd smb2pdu.c smb2_write الكشف عن المعلومات4.34.1$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix1.330.00950CVE-2022-47940
6sproctor php-calendar index.php سكربتات مشتركة3.53.4$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix1.090.00885CVE-2022-4455
7Linux Kernel io_uring.c io_sqpoll_wait_sq الحرمان من الخدمة6.56.2$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.660.00885CVE-2022-47946
8D-Link DIR-882 SetWLanRadioSecurity Module تلف الذاكرة5.55.5$5k-$25k$5k-$25kNot DefinedNot Defined0.860.00885CVE-2022-46569
9HCL IBM Notes Micro Focus KeyView lasr.dll تلف الذاكرة8.58.5$0-$5k$0-$5kNot DefinedNot Defined0.670.01103CVE-2022-44755
10D-Link DIR-882 SetWan3Settings Module تلف الذاكرة5.55.5$5k-$25k$5k-$25kNot DefinedNot Defined0.670.00885CVE-2022-46570
11D-Link DIR-882 SetDynamicDNSSettings Module تلف الذاكرة5.55.5$5k-$25k$5k-$25kNot DefinedNot Defined0.790.00885CVE-2022-46563
12D-Link DIR-882 SetWan2Settings Module تلف الذاكرة5.55.5$5k-$25k$5k-$25kNot DefinedNot Defined0.790.00885CVE-2022-46560
13CalendarXP سكربتات مشتركة3.53.4$0-$5k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.610.00954CVE-2022-4522
14D-Link DIR-882 SetSysEmailSettings Module تلف الذاكرة5.55.5$5k-$25k$5k-$25kNot DefinedNot Defined0.500.00885CVE-2022-46568
15TP-Link TL-WR740N ARP الحرمان من الخدمة6.55.7$0-$5k$0-$5kProof-of-ConceptWorkaround0.730.00885CVE-2022-4296
16Axiomatic Bento4 mp42aac تلف الذاكرة6.35.7$0-$5k$0-$5kProof-of-ConceptNot Defined0.560.00954CVE-2022-4584
17D-Link DIR-882 SetQuickVPNSettings Module تلف الذاكرة5.55.5$5k-$25k$5k-$25kNot DefinedNot Defined0.630.00885CVE-2022-46566
18IBM AIX/VIOS CAA الحرمان من الخدمة8.88.4$5k-$25k$0-$5kNot DefinedOfficial Fix0.660.00885CVE-2022-39165
19FreeBSD Ping pr_pack تلف الذاكرة7.37.0$5k-$25k$5k-$25kNot DefinedOfficial Fix0.440.00000CVE-2022-23093
20Google Chrome V8 تجاوز الصلاحيات7.57.4$25k-$100k$5k-$25kHighOfficial Fix0.550.01055CVE-2022-4262

IOC - Indicator of Compromise (2)

These indicators of compromise highlight associated network ranges which are known to be part of research and attack activities.

IDIP rangeممثلالنوعالثقة
184.17.52.0/24Contipredictiveعالي
2XXX.XX.XX.X/XXXxxxxxxxxpredictiveعالي

TTP - Tactics, Techniques, Procedures (15)

Tactics, techniques, and procedures summarize the suspected MITRE ATT&CK techniques used. This data is unique as it uses our predictive model for actor profiling.

IDTechniqueالثغراتمتجه الوصولالنوعالثقة
1T1006CWE-22Pathname Traversalpredictiveعالي
2T1059CWE-94Cross Site Scriptingpredictiveعالي
3T1059.007CWE-79Cross Site Scriptingpredictiveعالي
4TXXXXCWE-XXX, CWE-XXX, CWE-XXXXxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxpredictiveعالي
5TXXXX.XXXCWE-XXXXxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxpredictiveعالي
6TXXXXCWE-XX, CWE-XXXxxxxxx Xxxxxxxxxpredictiveعالي
7TXXXX.XXXCWE-XXXXxxx Xxxxxxxxpredictiveعالي
8TXXXXCWE-XXXXxxxxxxxxx Xxxxxxpredictiveعالي
9TXXXXCWE-XXXxx Xxxxxxxxxpredictiveعالي
10TXXXX.XXXCWE-XXXXxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxpredictiveعالي
11TXXXX.XXXCWE-XXX, CWE-XXXXxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxpredictiveعالي
12TXXXXCWE-XXX, CWE-XXX, CWE-XXXXxxxxxxxxxxxxpredictiveعالي
13TXXXXCWE-XXX, CWE-XXX, CWE-XXXX2xx Xxxxxxxxxxxxxxxx: Xxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxpredictiveعالي
14TXXXX.XXXCWE-XXXXxxxxxxxxxxx Xxxxxxpredictiveعالي
15TXXXXCWE-XXXXxxxxxxxxxx Xxxxxxpredictiveعالي

IOA - Indicator of Attack (160)

These indicators of attack list the potential fragments used for technical activities like reconnaissance, exploitation, privilege escalation, and exfiltration. This data is unique as it uses our predictive model for actor profiling.

IDالفئةIndicatorالنوعالثقة
1File/device/predictiveمتوسط
2FileAccessibilityManager.javapredictiveعالي
3FileAccountsDb.javapredictiveعالي
4FileAccountTypePreferenceLoader.javapredictiveعالي
5FileAdapterService.javapredictiveعالي
6FileAddAppNetworksActivity.javapredictiveعالي
7FileAddAppNetworksFragment.javapredictiveعالي
8FileAppOpsManager.javapredictiveعالي
9FileAppWidgetServiceImpl.javapredictiveعالي
10Fileap_input_processor.cpredictiveعالي
11Fileaud_hal_tunnel.cpredictiveعالي
12Fileavct_lcb_act.ccpredictiveعالي
13Fileavdt_msg.ccpredictiveمتوسط
14Fileavrc_pars_ct.ccpredictiveعالي
15Fileaws-android-sdk-core/src/main/java/com/amazonaws/util/XpathUtils.javapredictiveعالي
16Fileb/fs/ksmbd/smb2misc.cpredictiveعالي
17Filebnep_api.ccpredictiveمتوسط
18Filebtif_a2dp_sink.ccpredictiveعالي
19FileBufferDescriptor.hpredictiveعالي
20FileCallLogProvider.javapredictiveعالي
21Filecallreqdata.cpppredictiveعالي
22FileCanvasContext.cpppredictiveعالي
23Filexxxxxxxxxxx.xxxpredictiveعالي
24Filexx_xxxxxxx.xpredictiveمتوسط
25Filexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
26Filexxxxxxxxxxxx.xxxpredictiveعالي
27Filexxxxxx_xxx.xpredictiveمتوسط
28Filexxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
29Filexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
30Filexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
31Filexx-xxxxxxx-xxxxxx.xpredictiveعالي
32Filexx-xxxxxx-xxxxxx.xpredictiveعالي
33Filexxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
34Filexxxxxxx/xxx/xxx/xxx.xpredictiveعالي
35Filexxxxxxx/xxx/xxx/xxx/xxxxxx/xxx_xxxx.xpredictiveعالي
36Filexxxxxxx/xxx/xxx/xxx/xxxxxx_xxxx.xpredictiveعالي
37Filexxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx_xxxx.xpredictiveعالي
38Filexxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxx-xxxxxx/xxx_xxxxxx_xx_xxx.xpredictiveعالي
39Filexxxxxxx/xxxx/xxxxx/xxxx.xpredictiveعالي
40Filexxxxxxx/xxx/xxxxxxxx/xxx/xxxxx_xxx.xpredictiveعالي
41Filexxxxxxx/xxx/xxxxxx/xxxxxx_xxx.xpredictiveعالي
42Filexxxxxxx/xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xpredictiveعالي
43Filexxxxxxx/xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxx.xpredictiveعالي
44Filexxxxxxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxx_xxxxx.xpredictiveعالي
45Filexxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxx/xxxx/xxxx_xxxxxxx.xpredictiveعالي
46Filexxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxx_xxxx.xpredictiveعالي
47Filexxx_xxxxxx_xxxxxxx.xpredictiveعالي
48Filexxx_xx.xpredictiveمتوسط
49Filexxxxxx.xxxpredictiveمتوسط
50Filexxxxxxxxx.xxxpredictiveعالي
51Filexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
52Filexxxxxxxxxx_xxxxx-xxx.xpredictiveعالي
53Filexxxxxxxxxxxxxxx.xxxpredictiveعالي
54Filexxx_xx.xpredictiveمتوسط
55Filexx/xx_xxxxx.xpredictiveعالي
56Filexx/xxxxx/xxxxxxxx.xpredictiveعالي
57Filexx/xxxxx/xxxxxxx.xpredictiveعالي
58Filexx/xxxxx/xxxxxx.xpredictiveعالي
59Filexx_xxxx_xxxx.xpredictiveعالي
60Filexxxxxxx.xxpredictiveمتوسط
61Filexxxxxxxxx.xxxpredictiveعالي
62Filexxxxxxxxxxxxx.xxxpredictiveعالي
63Filexxxxx.xxxpredictiveمتوسط
64Filexxxxx.xxxpredictiveمتوسط
65Filexxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxpredictiveعالي
66Filexxxxxxxxxxx.xxxpredictiveعالي
67Filexxxxxxxxxxxxxxx.xxxpredictiveعالي
68Filexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxpredictiveعالي
69Filexxxxxxxxxxxx.xxxpredictiveعالي
70Filexxxx_xxx.xpredictiveمتوسط
71Filexxxxx_xxxpredictiveمتوسط
72Filexxx-xxx/xxxxx.xpredictiveعالي
73Filexxxxxxxxxxxxxxx.xxxpredictiveعالي
74Filexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
75Filexxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
76Filexxxxx.xpredictiveواطئ
77Filexxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
78Filexxxxxxxxxxxxxxxx.xpredictiveعالي
79Filexxxxxxxxxxx.xxxpredictiveعالي
80Filexxxxxxxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
81Filexxx/xxxx/xxxx_xxxx.xpredictiveعالي
82Filexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
83Filexxxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
84Filexxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
85Filexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
86Filexxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
87Filexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
88Filexxxxxxxxxxxxxxpredictiveعالي
89Filexxxxxxxxxxxx.xxpredictiveعالي
90Filexxxxxxxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
91Filexxxxxx.xxxxpredictiveمتوسط
92Filexxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
93Filexxxxxxxxxxx.xxpredictiveعالي
94Filexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
95Filexxxx_xxxxxxxxpredictiveعالي
96Filexxxxx.xpredictiveواطئ
97Filexxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxpredictiveعالي
98Filexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxpredictiveعالي
99Filexxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxpredictiveعالي
100Filexxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxpredictiveعالي
101Filexxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxpredictiveعالي
102Filexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxpredictiveعالي
103Filexxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
104Filexxxxx_xxx_xxxxx.xxxpredictiveعالي
105Filexxxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
106Filexxxxxxxxxxx.xxxpredictiveعالي
107Filexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
108Filexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
109Filexxxxxxxxxxxxxx.xxxpredictiveعالي
110Filexxx_xxxxxxx_x_x.xxxpredictiveعالي
111Filexxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxxpredictiveعالي
112Filexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxpredictiveعالي
113Filexxxxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
114Filexx_xxx.xxpredictiveمتوسط
115Filexxxxxxx_xxxxxxxxxxxx.xpredictiveعالي
116Filexxxxxxx_xxxxxxx.xpredictiveعالي
117Filexxxxx_xxxxxxxxxxxxxxxxx.xpredictiveعالي
118Filexxx_xxxxx.xxpredictiveمتوسط
119Filexxxxxxxxxxxxxxxx.xxxpredictiveعالي
120Filexxxxxx-xxx-xxxxxx.xpredictiveعالي
121Filexxxxxx_xxx.xpredictiveمتوسط
122Filexxxxxxxxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
123Filexxxxxxx.xxxpredictiveمتوسط
124Filexxxxxxx.xxxpredictiveمتوسط
125Filexxx_xxxxxxxx.xpredictiveعالي
126Filexxxxxxx.xxxpredictiveمتوسط
127Filexxxxxxxxxxxxxx.xxxpredictiveعالي
128Filexxxxxx.xpredictiveمتوسط
129Filexxxxxxxxxx/xxxxxxxpredictiveعالي
130Filexxxx.xxxxpredictiveمتوسط
131Filexxxxxxxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
132Filexxxxxxx_xxxxx.xpredictiveعالي
133Filexxxx_xxxxxxx.xpredictiveعالي
134Filexxxx_xxxxxxx.xpredictiveعالي
135Filexxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
136Filexxxx.xxxpredictiveمتوسط
137Filexxxxxxxxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
138Filexxxxxxxx.xxxpredictiveمتوسط
139Filexxxxxxxx.xxxpredictiveمتوسط
140Filexxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
141Filexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
142Filexxxxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
143Filexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
144Filexxxxxxxxx.xxxxpredictiveعالي
145Filexxxxxxxxxxxxxxx.xxxpredictiveعالي
146Filexxxxxxxx.xxxpredictiveمتوسط
147Libraryxxxxxxxx.xxxpredictiveمتوسط
148Libraryxxxx.xxxpredictiveمتوسط
149Libraryxxxxx.xxxpredictiveمتوسط
150Argument$_xxxxxx['xxx_xxxx']predictiveعالي
151Argumentxxxxxxxxxxxxxxxpredictiveعالي
152Argumentxx(x)_xxxxx_xxxxxxxxxxpredictiveعالي
153Argumentxxxx_xxxxxxx_xxxxpredictiveعالي
154Argumentxxxxpredictiveواطئ
155Argumentxxxxxxxxx_xxx_xxxx_xxxxxxx_xxxxpredictiveعالي
156Argumentxxxxxxxxx_xxx_xxxx_xxxx_xxxxxxxpredictiveعالي
157Argumentxxxpredictiveواطئ
158Argumentxxxxxxxxpredictiveمتوسط
159Argumentxxxpredictiveواطئ
160Argumentxxxx_xx/xxxxxx_xxpredictiveعالي

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!