FlatPress Media Manager Plugin panel.mediamanager.file.php main mm-newgallery-name cross site scripting

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
3.4$0-$5k0.00

Przegląd

W FlatPress została stwierdzona podatność. Problemem dotknięta jest funkcja main w pliku fp-plugins/mediamanager/panels/panel.mediamanager.file.php w komponencie Media Manager Plugin. Poprzez manipulację argumentem mm-newgallery-name przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności cross site scripting. Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem github.com. Identyfikatorem tej podatności jest CVE-2022-4755. Atak może zostać przeprowadzony zdalnie. Techniczne szczegóły są znane. Uważa się go za nie określono. Poprawka jet dostępna pod adresem github.com. Sugeruje się, że najlepszym zabezpieczeniem jest załatanie podatnego komponentu. Potencjalne zabezpieczenie zostało opublikowane przed po ujawnieniu podatności. [Detale]

IOB - Indicator of Behavior (751)

Oś czasu

Język

en704
zh10
it8
de8
sv4

Kraj

gb100
us38
de20
cn10
it8

Aktorzy

Zajęcia

IOC - Indicator of Compromise (14)

These indicators of compromise highlight associated network ranges which are known to be part of research and attack activities.

IDIP rangeAktorRodzajPewność siebie
147.103.142.0/24Cobalt StrikepredictiveWysoki
265.19.141.0/24CarbanakpredictiveWysoki
3XX.XX.XXX.X/XXXxxxxxxpredictiveWysoki
4XX.XX.XXX.X/XXXxxxxxx XxxxxxxpredictiveWysoki
5XX.XXX.XXX.X/XXXxxxxxx XxxxxxpredictiveWysoki
6XXX.XX.XXX.X/XXXxxxxx XxxxxxpredictiveWysoki
7XXX.XXX.XX.X/XXXxxxxx XxxxxxpredictiveWysoki
8XXX.XX.XX.X/XXXxxxxxxxxpredictiveWysoki
9XXX.XXX.XXX.X/XXXxxxxxxpredictiveWysoki
10XXX.XX.XXX.X/XXXxxxxxxxxpredictiveWysoki
11XXX.XXX.XXX.X/XXXxxxxxx XxxxxpredictiveWysoki
12XXX.XXX.XXX.X/XXXxxxxxx XxxxxxxpredictiveWysoki
13XXX.XX.XXX.X/XXXxxxxxpredictiveWysoki
14XXX.XXX.XXX.X/XXXxxxxxxxxpredictiveWysoki

TTP - Tactics, Techniques, Procedures (1)

Tactics, techniques, and procedures summarize the suspected MITRE ATT&CK techniques used. This data is unique as it uses our predictive model for actor profiling.

IDTechniqueLuki w zabezpieczeniachWektor dostępuRodzajPewność siebie
1T1059.007CWE-79Cross Site ScriptingpredictiveWysoki

IOA - Indicator of Attack (2)

These indicators of attack list the potential fragments used for technical activities like reconnaissance, exploitation, privilege escalation, and exfiltration. This data is unique as it uses our predictive model for actor profiling.

IDKlasaIndicatorRodzajPewność siebie
1Filefp-plugins/mediamanager/panels/panel.mediamanager.file.phppredictiveWysoki
2Argumentxx-xxxxxxxxxx-xxxxpredictiveWysoki

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!