Newcomer1989 TSN-Ranksystem do 1.2.6 webinterface/bot.php getlog cross site scripting

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
4.3$0-$5k0.00

Przegląd

W Newcomer1989 TSN-Ranksystem do 1.2.6 została odkryta podatność. Podatnością dotknięta jest funkcja getlog w pliku webinterface/bot.php. Dzięki manipulowaniu przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności cross site scripting. Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem github.com. Podatność ta posiada unikalny identyfikator CVE-2018-25073. Możliwe jest zdalne zainicjowanie ataku. Techniczne szczegóły są znane. Uważa się go za nie określono. Aktualizacja do wersji 1.2.7 eliminuje tę podatność. Aktualizacja jest dostępna pod adresem github.com. Poprawka jet dostępna pod adresem github.com. Sugeruje się, że najlepszym zabezpieczeniem jest aktualizacja do najnowszej wersji. Potencjalne zabezpieczenie zostało opublikowane jeszcze przed po ujawnieniu podatności. [Detale]

IOB - Indicator of Behavior (649)

Oś czasu

Język

en636
zh6
it2
es2
pt2

Kraj

gb78
us54
de10
cn10
hu8

Aktorzy

Zajęcia

IOC - Indicator of Compromise (14)

These indicators of compromise highlight associated network ranges which are known to be part of research and attack activities.

IDIP rangeAktorRodzajPewność siebie
13.70.127.0/24FodchapredictiveWysoki
223.129.64.0/24Prophet SpiderpredictiveWysoki
3XX.XXX.XXX.X/XXXxxxxx XxxxxxpredictiveWysoki
4XX.XXX.XXX.X/XXXxxxxxxpredictiveWysoki
5XX.XX.XXX.X/XXXxxxxxxxpredictiveWysoki
6XX.XX.XXX.X/XXXxxxxxxpredictiveWysoki
7XX.XXX.XX.X/XXXxxxxpredictiveWysoki
8XXX.XX.XXX.X/XXXxxxxxxxpredictiveWysoki
9XXX.XXX.XX.X/XXXxx XxxxxpredictiveWysoki
10XXX.XXX.XXX.X/XXXxxxxxxpredictiveWysoki
11XXX.XXX.XXX.X/XXXxxxxx XxxpredictiveWysoki
12XXX.XXX.XXX.X/XXXxxxx XxxxxxxpredictiveWysoki
13XXX.XX.XXX.X/XXXxxxxxpredictiveWysoki
14XXX.XXX.XXX.X/XXXxxxxxxxxpredictiveWysoki

TTP - Tactics, Techniques, Procedures (1)

Tactics, techniques, and procedures summarize the suspected MITRE ATT&CK techniques used. This data is unique as it uses our predictive model for actor profiling.

IDTechniqueLuki w zabezpieczeniachWektor dostępuRodzajPewność siebie
1T1059.007CWE-79Cross Site ScriptingpredictiveWysoki

IOA - Indicator of Attack (1)

These indicators of attack list the potential fragments used for technical activities like reconnaissance, exploitation, privilege escalation, and exfiltration. This data is unique as it uses our predictive model for actor profiling.

IDKlasaIndicatorRodzajPewność siebie
1Filexxxxxxxxxxxx/xxx.xxxpredictiveWysoki

Do you want to use VulDB in your project?

Use the official API to access entries easily!