GPAC do 1.0.1 Exception reframe_nalu.c naludmx_enqueue_or_dispatch denial of service

Odkryto lukę w GPAC do 1.0.1. Podatnością dotknięta jest funkcja naludmx_enqueue_or_dispatch w pliku reframe_nalu.c w komponencie Exception Handler. Zastosowanie poprawki 5dd71c7201a3e5cf40732d585bfb21c906c171d3 eliminuje problem. Poprawka jet dostępna pod adresem github.com.

Oś czasu

Użytkownik

022
121

Pole

source_cve_nvd_summary1
exploit_price_0day1
vulnerability_cvss3_meta_tempscore1
vulnerability_cvss3_meta_basescore1
vulnerability_cvss3_vuldb_tempscore1

Commit Conf

90%28
50%14
70%1

Approve Conf

90%28
80%14
70%1
IDZaangażowanyUżytkownikPoleZmianaUwagiPrzyjętyPowódC
120501942022-01-15VulD...cve_nvd_summaryA Segmentation fault caused by a floating point exception exists in Gpac through 1.0.1 using mp4box via the naludmx_enqueue_or_dispatch function in reframe_nalu.c, which causes a denial of service.cve.mitre.org2022-01-15przyjęty
70
120384442022-01-13VulD...price_0day$0-$5ksee exploit price documentation2022-01-13przyjęty
90
120384432022-01-13VulD...cvss3_meta_tempscore3.4see CVSS documentation2022-01-13przyjęty
90
120384422022-01-13VulD...cvss3_meta_basescore3.5see CVSS documentation2022-01-13przyjęty
90
120384412022-01-13VulD...cvss3_vuldb_tempscore3.4see CVSS documentation2022-01-13przyjęty
90
120384402022-01-13VulD...cvss3_vuldb_basescore3.5see CVSS documentation2022-01-13przyjęty
90
120384392022-01-13VulD...cvss2_vuldb_tempscore2.0see CVSS documentation2022-01-13przyjęty
90
120384382022-01-13VulD...cvss2_vuldb_basescore2.3see CVSS documentation2022-01-13przyjęty
90
120384372022-01-13VulD...cvss3_vuldb_eXderived from historical data2022-01-13przyjęty
80
120384362022-01-13VulD...cvss3_vuldb_uiNderived from historical data2022-01-13przyjęty
80
120384352022-01-13VulD...cvss3_vuldb_prLderived from historical data2022-01-13przyjęty
80
120384342022-01-13VulD...cvss3_vuldb_acLderived from historical data2022-01-13przyjęty
80
120384332022-01-13VulD...cvss3_vuldb_avAderived from historical data2022-01-13przyjęty
80
120384322022-01-13VulD...cvss2_vuldb_eNDderived from historical data2022-01-13przyjęty
80
120384312022-01-13VulD...cvss2_vuldb_auSderived from historical data2022-01-13przyjęty
80
120384302022-01-13VulD...cvss2_vuldb_acMderived from historical data2022-01-13przyjęty
80
120384292022-01-13VulD...cvss2_vuldb_avAderived from historical data2022-01-13przyjęty
80
120384282022-01-13VulD...cvss2_vuldb_rlOFderived from vuldb v3 vector2022-01-13przyjęty
80
120384272022-01-13VulD...cvss2_vuldb_rcCderived from vuldb v3 vector2022-01-13przyjęty
80
120384262022-01-13VulD...cvss2_vuldb_aiPderived from vuldb v3 vector2022-01-13przyjęty
80

23 więcej wpisów nie jest pokazywanych

Do you need the next level of professionalism?

Upgrade your account now!