VDB-107824 · CVE-2017-15286 · BID 101285

SQLite 3.20.1 shell.c tableColumnList denial of service

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
6.3$0-$5k0.00

W SQLite 3.20.1 została stwierdzona podatność. Podatnością dotknięta jest funkcja tableColumnList w pliku shell.c. Dzięki manipulacji wartością wejściową sqlite3_step(pStmt)==SQLITE_ROW można doprowadzić do wystąpienia podatności odmowa usługi. Ma to wpływ na dostępność.

Błąd został odkryty w dniu 2017-10-13. Informacja o podatności została podana do publicznej wiadomości w dniu 2017-10-12 (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem securityfocus.com. Identyfikatorem tej podatności jest CVE-2017-15286. Luka jest łatwa do wykorzytania. Możliwe jest zdalne przeprowadzenie ataku. Do eksploitacji nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia. Szczegóły techniczne są znane, ale exploit nie jest dostępny.

Skaner podatności Nessus jest wyposażony w plugin ID 110401 (Fedora 27 : sqlite (2018-8d8f0e1643)), który pomaga ustalić, czy dane środowisko jest podatne na atak.

Aktualizacja eliminuje tę podatność. Potencjalne zabezpieczenie zostało opublikowane 9 miesięcy po ujawnieniu podatności.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności Tenable (110401).

Produktinfo

Imię

Licencja

  • free

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 6.4
VulDB Wynik metatemperatury: 6.3

VulDB Wynik podstawowy: 5.3
VulDB Wynik tymczasowy: 5.1
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 7.5
NVD Wektor: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Odmowa usługi
CWE: CWE-476 / CWE-404
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Status: Nie określono

EPSS Score: 🔍
EPSS Percentile: 🔍

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Nessus ID: 110401
Nessus Imię: Fedora 27 : sqlite (2018-8d8f0e1643)
Nessus Plik: 🔍
Nessus Ryzyko: 🔍
Nessus Family: 🔍
Nessus Context: 🔍

Qualys ID: 🔍
Qualys Imię: 🔍

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍

Czas reakcji: 🔍
0-dniowy czas: 🔍
Czas ekspozycji: 🔍

Oś czasuinfo

2017-10-12 🔍
2017-10-12 +0 dni 🔍
2017-10-12 +0 dni 🔍
2017-10-12 +0 dni 🔍
2017-10-13 +1 dni 🔍
2017-10-13 +0 dni 🔍
2018-06-07 +237 dni 🔍
2018-06-08 +1 dni 🔍
2023-01-03 +1670 dni 🔍

Źródłainfo

Raport: FEDORA-2018-8d8f0e1643
Badacz: SmallC@HaoTeam
Status: Nie określono

CVE: CVE-2017-15286 (🔍)
SecurityFocus: 101285

Zobacz także: 🔍

Wpisinfo

Stworzono: 2017-10-13 09:03
Aktualizacje: 2023-01-03 13:11
Zmiany: 2017-10-13 09:03 (66), 2019-11-24 15:25 (10), 2021-01-16 19:40 (5), 2023-01-03 13:11 (3)
Kompletny: 🔍

Dyskusja

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Want to stay up to date on a daily basis?

Enable the mail alert feature now!