Dream Multimedia Dreambox /file cross site scripting

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
4.9$0-$5k0.00

Podatność została odkryta w Dream Multimedia Dreambox. Problemem dotknięta jest nieznana funkcja w pliku /file. Poprzez manipulację argumentem file jako częścią Parameter można doprowadzić do wystąpienia podatności cross site scripting. Wpływa to na spójność.

Błąd został odkryty w dniu 2017-10-13. Informacja o podatności została opublikowana w dniu 2017-10-12 (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem fireshellsecurity.team. Podatność ta została oznaczona identyfikatorem CVE-2017-15287. Atak może zostać przeprowadzony zdalnie. Nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia w celu eksploitacji. Techniczne szczegóły, jak również publiczny exploit są znane.

Uważa się go za proof-of-concept. Exploit można ściągnąć pod adresem exploit-db.com.

Nie są znane żadne środki zaradcze. Sugerowana jest zamiana podatnego komponentu na produkt alternatywny.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności Exploit-DB (42986).

Produktinfo

Sprzedawca

Imię

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 5.2
VulDB Wynik metatemperatury: 5.1

VulDB Wynik podstawowy: 4.3
VulDB Wynik tymczasowy: 4.1
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 6.1
NVD Wektor: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Cross site scripting
CWE: CWE-79 / CWE-74 / CWE-707
ATT&CK: T1059.007

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Dostęp: Publiczny
Status: Proof-of-Concept
Pobierać: 🔍

EPSS Score: 🔍
EPSS Percentile: 🔍

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Exploit-DB: 🔍

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: wiadomo nie ograniczanie
Status: 🔍

0-dniowy czas: 🔍

Oś czasuinfo

2017-10-12 🔍
2017-10-12 +0 dni 🔍
2017-10-12 +0 dni 🔍
2017-10-13 +1 dni 🔍
2017-10-13 +0 dni 🔍
2021-01-16 +1191 dni 🔍

Źródłainfo

Raport: fireshellsecurity.team
Status: Nie określono

CVE: CVE-2017-15287 (🔍)
scip Labs: https://www.scip.ch/en/?labs.20161013

Wpisinfo

Stworzono: 2017-10-13 09:03
Aktualizacje: 2021-01-16 19:43
Zmiany: 2017-10-13 09:03 (42), 2019-11-24 15:27 (10), 2021-01-16 19:43 (12)
Kompletny: 🔍

Dyskusja

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Do you want to use VulDB in your project?

Use the official API to access entries easily!