VDB-109225 · CVE-2017-16660 · Qualys 170566

Cacti 1.1.27 Client-IP Header remote_agent.php Request privilege escalation

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
6.6$0-$5k0.03

Podatność została odkryta w Cacti 1.1.27 (Log Management Software). Podatnością dotknięta jest nieznana funkcja w pliku remote_agent.php w komponencie Client-IP Header Handler. Poprzez manipulację jako częścią Request można doprowadzić do wystąpienia podatności przekroczenie uprawnień. Wpływa to na poufność, spójność i dostępność.

Błąd został odkryty w dniu 2017-11-07. Informacja o podatności została podana do publicznej wiadomości w dniu 2017-11-08 (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem github.com. Podatność ta została oznaczona identyfikatorem CVE-2017-16660. Atak może zostać przeprowadzony zdalnie. W celu pomyślnej eksploitacji potrzeba pojedynczego uwierzytelnienia. Szczegóły techniczne są znane, ale exploit nie jest dostępny.

Podatność ta była wykorzystywana w exploicie typu 0-day przez co najmniej 1 dni. Poprzez wyszukiwanie inurl:remote_agent.php, możliwe jest odnajdowanie podatnych celów przy użyciu techniki Google Hacking. Skaner podatności Nessus jest wyposażony w plugin ID 104796 (Fedora 26 : cacti (2017-9762a831b2)), który pomaga ustalić, czy dane środowisko jest podatne na atak.

Aktualizacja eliminuje tę podatność. Potencjalne zabezpieczenie zostało opublikowane 3 tygodni po ujawnieniu podatności.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności Tenable (104796).

Produktinfo

Rodzaj

Imię

Licencja

  • open-source

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 6.7
VulDB Wynik metatemperatury: 6.6

VulDB Wynik podstawowy: 6.3
VulDB Wynik tymczasowy: 6.0
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 7.2
NVD Wektor: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Przekroczenie uprawnień
CWE: CWE-264
ATT&CK: T1068

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Status: Nie określono
Google Hack: 🔍

EPSS Score: 🔍
EPSS Percentile: 🔍

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Nessus ID: 104796
Nessus Imię: Fedora 26 : cacti (2017-9762a831b2)
Nessus Plik: 🔍
Nessus Ryzyko: 🔍
Nessus Family: 🔍
Nessus Context: 🔍

OpenVAS ID: 866042
OpenVAS Imię: Cacti 1.1.27 multiple vulnerabilities (Linux)
OpenVAS Plik: 🔍
OpenVAS Family: 🔍

Qualys ID: 🔍
Qualys Imię: 🔍

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍

Czas reakcji: 🔍
0-dniowy czas: 🔍
Czas ekspozycji: 🔍

Oś czasuinfo

2017-11-07 🔍
2017-11-07 +0 dni 🔍
2017-11-08 +1 dni 🔍
2017-11-08 +0 dni 🔍
2017-11-08 +0 dni 🔍
2017-11-28 +20 dni 🔍
2017-11-28 +0 dni 🔍
2023-01-06 +1865 dni 🔍

Źródłainfo

Raport: FEDORA-2017-9762a831b2
Status: Nie określono

CVE: CVE-2017-16660 (🔍)
Zobacz także: 🔍

Wpisinfo

Stworzono: 2017-11-08 13:15
Aktualizacje: 2023-01-06 19:27
Zmiany: 2017-11-08 13:15 (74), 2019-12-05 09:46 (3), 2023-01-06 19:20 (4), 2023-01-06 19:27 (1)
Kompletny: 🔍

Dyskusja

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Do you want to use VulDB in your project?

Use the official API to access entries easily!