VDB-11003 · EDB 29125 · OSVDB 98971

Avira Internet Security avipbb.sys memory corruption

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
5.5$0-$5k0.00

Odkryto lukę w Avira Internet Security. Problemem dotknięta jest nieznana funkcja w pliku avipbb.sys. Poprzez manipulowanie przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przepełnienie bufora. Wpływa to na poufność, spójność i dostępność.

Informacja o podatności została opublikowana w dniu 2013-10-20 przez osobę/y Ahmad Moghimi w formie nie określono exploit (Exploit-DB). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem exploit-db.com. Producent nie był zaangażowany w publikację. Eksploitacja luki jest uważana za trudną. Lokalny dostęp jest wymagany do tego ataku. Pojedyncze uwierzytelnienie jest potrzebne do eksploitacji. Techniczne szczegóły, jak również publiczny exploit są znane.

Exploit został stworzony przez Ahmad Moghimi i opublikowany później , niż raport o błędzie. Exploit można ściągnąć pod adresem exploit-db.com. Uważa się go za proof-of-concept.

Nie są znane żadne środki zaradcze. Sugerowana jest zamiana podatnego komponentu na produkt alternatywny.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności Exploit-DB (29125).

Produktinfo

Sprzedawca

Imię

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 5.8
VulDB Wynik metatemperatury: 5.5

VulDB Wynik podstawowy: 5.8
VulDB Wynik tymczasowy: 5.5
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Przepełnienie bufora
CWE: CWE-119
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Tak
Zdalny: Nie

Dostępność: 🔍
Dostęp: Publiczny
Status: Proof-of-Concept
Autor: Ahmad Moghimi
Pobierać: 🔍
Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Exploit-DB: 🔍

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: wiadomo nie ograniczanie
Status: 🔍

0-dniowy czas: 🔍
Wykorzystaj czas opóźnienia: 🔍

Oś czasuinfo

2013-10-20 🔍
2013-10-20 +0 dni 🔍
2013-10-22 +2 dni 🔍
2013-10-28 +6 dni 🔍
2017-06-07 +1318 dni 🔍

Źródłainfo

Raport: exploit-db.com
Badacz: Ahmad Moghimi
Status: Nie określono
OSVDB: 98971

scip Labs: https://www.scip.ch/en/?labs.20161013
Zobacz także: 🔍

Wpisinfo

Stworzono: 2013-10-28 12:05
Aktualizacje: 2017-06-07 15:08
Zmiany: 2013-10-28 12:05 (47), 2017-06-07 15:08 (2)
Kompletny: 🔍
Committer:

Dyskusja

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Are you interested in using VulDB?

Download the whitepaper to learn more about our service!