VDB-11005 · EDB 29125 · OSVDB 98976

Avira Internet Security avipbb.sys privilege escalation

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
3.9$0-$5k0.00

Podatność została odkryta w Avira Internet Security. Podatnością dotknięta jest nieznana funkcja w pliku avipbb.sys. Poprzez manipulację przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przekroczenie uprawnień. Wpływa to na poufność i spójność.

Informacja o podatności została podana do publicznej wiadomości w dniu 2013-10-20 przez osobę/y Ahmad Moghimi w formie nie określono exploit (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem mallocat.com. Publikacja nastąpiła bez współpracy z producentem. Atak musi być przeprowadzony lokalnie. W celu pomyślnej eksploitacji potrzeba pojedynczego uwierzytelnienia. Techniczne szczegóły, jak również publiczny exploit są znane.

Exploit został stworzony przez Ahmad Moghimi i opublikowany później , niż raport o błędzie. Uważa się go za proof-of-concept. Exploit można ściągnąć pod adresem exploit-db.com.

Nie są znane żadne środki zaradcze. Sugerowana jest zamiana podatnego komponentu na produkt alternatywny.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności Exploit-DB (29125).

Produktinfo

Sprzedawca

Imię

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 4.4
VulDB Wynik metatemperatury: 3.9

VulDB Wynik podstawowy: 4.4
VulDB Wynik tymczasowy: 3.9
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Przekroczenie uprawnień
CWE: CWE-358
ATT&CK: T1211

Lokalny: Tak
Zdalny: Nie

Dostępność: 🔍
Dostęp: Publiczny
Status: Proof-of-Concept
Autor: Ahmad Moghimi
Pobierać: 🔍
Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Exploit-DB: 🔍

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: wiadomo nie ograniczanie
Status: 🔍

0-dniowy czas: 🔍
Wykorzystaj czas opóźnienia: 🔍

Oś czasuinfo

2013-10-20 🔍
2013-10-20 +0 dni 🔍
2013-10-22 +2 dni 🔍
2013-10-28 +6 dni 🔍
2019-03-25 +1974 dni 🔍

Źródłainfo

Raport: mallocat.com
Badacz: Ahmad Moghimi
Status: Nie określono
OSVDB: 98976

scip Labs: https://www.scip.ch/en/?labs.20161013
Zobacz także: 🔍

Wpisinfo

Stworzono: 2013-10-28 12:15
Aktualizacje: 2019-03-25 08:06
Zmiany: 2013-10-28 12:15 (47), 2019-03-25 08:06 (2)
Kompletny: 🔍
Committer:

Dyskusja

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!