OpenAFS do 1.6.21 Rx ack Packet memory corruption

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
6.3$0-$5k0.00

Podatność, która została odkryta w OpenAFS do 1.6.21 (File Transfer Software). Podatnością dotknięta jest nieznana funkcja w komponencie Rx ack Packet Handler. Poprzez manipulowanie przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przepełnienie bufora. Wpływa to na dostępność.

Informacja o podatności została podana do publicznej wiadomości w dniu 2017-12-06 (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem bugs.debian.org. Podatność ta jest znana jako CVE-2017-17432. Luka uchodzi za łatwo wykorzystywalną. Atak może zostać zainicjowany zdalnie. Do eksploitacji nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia. Ani szczegóły techniczne nie są znane, ani exploit nie jest dostępny.

Skaner podatności Nessus jest wyposażony w plugin ID 105331 (Debian DSA-4067-1 : openafs - security update), który pomaga ustalić, czy dane środowisko jest podatne na atak.

Aktualizacja do wersji 1.6.22 eliminuje tę podatność.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności Tenable (105331).

Produktinfo

Rodzaj

Imię

Wersja

Licencja

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 6.4
VulDB Wynik metatemperatury: 6.3

VulDB Wynik podstawowy: 5.3
VulDB Wynik tymczasowy: 5.1
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 7.5
NVD Wektor: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Przepełnienie bufora
CWE: CWE-191 / CWE-189
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Status: Nie określono

EPSS Score: 🔍
EPSS Percentile: 🔍

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Nessus ID: 105331
Nessus Imię: Debian DSA-4067-1 : openafs - security update
Nessus Plik: 🔍
Nessus Ryzyko: 🔍
Nessus Family: 🔍

OpenVAS ID: 860952
OpenVAS Imię: Debian Security Advisory DSA 4067-1 (openafs - security update)
OpenVAS Plik: 🔍
OpenVAS Family: 🔍

Qualys ID: 🔍
Qualys Imię: 🔍

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍
Upgrade: OpenAFS 1.6.22

Oś czasuinfo

2017-12-05 🔍
2017-12-05 +0 dni 🔍
2017-12-06 +1 dni 🔍
2017-12-06 +0 dni 🔍
2023-01-17 +1868 dni 🔍

Źródłainfo

Raport: DLA 1213-1
Status: Nie określono
Potwierdzenie: 🔍

CVE: CVE-2017-17432 (🔍)
OVAL: 🔍
Zobacz także: 🔍

Wpisinfo

Stworzono: 2017-12-06 08:12
Aktualizacje: 2023-01-17 08:30
Zmiany: 2017-12-06 08:12 (40), 2019-11-09 13:03 (29), 2021-01-25 19:05 (3), 2021-01-25 19:12 (1), 2023-01-17 08:30 (3)
Kompletny: 🔍

Dyskusja

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Might our Artificial Intelligence support you?

Check our Alexa App!