Apache Ignite 2.3 privilege escalation

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
8.5$5k-$25k0.00

Odkryto lukę w Apache Ignite 2.3 (Database Software). Dotknięta jest nieznana funkcja. Dzięki manipulowaniu przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przekroczenie uprawnień. Ma to wpływ na poufność, spójność i dostępność.

Błąd został odkryty w dniu 2018-04-01. Informacja o podatności została opublikowana w dniu upubliczniona 2018-04-02 przez osobę/y Man Yue Mo (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem lists.apache.org. Podatność ta jest zwana CVE-2018-1295. Wykorzystywanie luki jest uważane za łatwe. Możliwe jest zdalne zainicjowanie ataku. Eksploitacja nie wymaga żadnej formy uwierzytelnienia. Ani szczegóły techniczne, ani exploit nie są publicznie dostępne.

Podatność ta była wykorzystywana w exploicie typu 0-day przez co najmniej 1 dni.

Nie są znane żadne środki zaradcze. Sugerowana jest zamiana podatnego komponentu na produkt alternatywny.

Produktinfo

Rodzaj

Sprzedawca

Imię

Wersja

Licencja

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 8.5
VulDB Wynik metatemperatury: 8.5

VulDB Wynik podstawowy: 7.3
VulDB Wynik tymczasowy: 7.3
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 9.8
NVD Wektor: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Przekroczenie uprawnień
CWE: CWE-502 / CWE-20
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Status: Nie określono

EPSS Score: 🔍
EPSS Percentile: 🔍

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: wiadomo nie ograniczanie
Status: 🔍

0-dniowy czas: 🔍

Oś czasuinfo

2017-12-07 🔍
2018-04-01 +115 dni 🔍
2018-04-02 +1 dni 🔍
2018-04-02 +0 dni 🔍
2018-04-02 +0 dni 🔍
2018-04-02 +0 dni 🔍
2023-02-26 +1791 dni 🔍

Źródłainfo

Sprzedawca: apache.org

Raport: RHSA-2018:2405
Badacz: Man Yue Mo
Status: Nie określono

CVE: CVE-2018-1295 (🔍)
SecurityFocus: 103692 - Apache Ignite CVE-2018-1295 Arbitrary Code Execution Vulnerability

Wpisinfo

Stworzono: 2018-04-03 00:14
Aktualizacje: 2023-02-26 09:24
Zmiany: 2018-04-03 00:14 (58), 2020-01-20 08:59 (4), 2023-02-26 09:24 (3)
Kompletny: 🔍

Dyskusja

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Might our Artificial Intelligence support you?

Check our Alexa App!