McAfee Vulnerability Manager 7.5.5 cross site scripting

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
4.1$0-$5k0.00

Podatność, która została odkryta w McAfee Vulnerability Manager 7.5.5. Problemem dotknięta jest nieznana funkcja. Poprzez manipulację przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności cross site scripting. Wpływa to na spójność.

Informacja o podatności została opublikowana w dniu 2014-01-09 przez osobę/y Nuri Fattah jako SB10061 w formie potwierdzone bulletin (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem kc.mcafee.com. Podatność ta jest znana jako CVE-2014-1472. Atak może zostać przeprowadzony zdalnie. Nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia w celu eksploitacji. Szczegóły techniczne są nieznane, ale exploit jest dostępny.

Uważa się go za bardzo funkcjonalny. Skaner podatności Nessus jest wyposażony w plugin ID 72588 (McAfee Vulnerability Manager Enterprise Manager Multiple Vulnerabilities (SB10061)), który pomaga ustalić, czy dane środowisko jest podatne na atak.

Aktualizacja do wersji 7.0.11.05002_EM, 7.5.4.05007_EM lub 7.5.5.05002_EM eliminuje tę podatność. Zastosowanie poprawki SB10061 eliminuje problem. Poprawka jet dostępna pod adresem update.foundstone.com. Sugeruje się, że najlepszym zabezpieczeniem jest aktualizacja do najnowszej wersji. Potencjalne zabezpieczenie zostało opublikowane przed po ujawnieniu podatności.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności X-Force (90244), Vulnerability Center (SBV-43070) i Tenable (72588).

Produktinfo

Sprzedawca

Imię

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 4.3
VulDB Wynik metatemperatury: 4.1

VulDB Wynik podstawowy: 4.3
VulDB Wynik tymczasowy: 4.1
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Cross site scripting
CWE: CWE-79
ATT&CK: T1059.007

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Status: Bardzo funkcjonalny

EPSS Score: 🔍
EPSS Percentile: 🔍

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Nessus ID: 72588
Nessus Imię: McAfee Vulnerability Manager Enterprise Manager Multiple Vulnerabilities (SB10061)
Nessus Plik: 🔍
Nessus Ryzyko: 🔍
Nessus Family: 🔍

OpenVAS ID: 800619
OpenVAS Imię: McAfee Vulnerability Manager Multiple Vulnerabilities
OpenVAS Plik: 🔍
OpenVAS Family: 🔍

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍

0-dniowy czas: 🔍

Upgrade: Vulnerability Manager 7.0.11.05002_EM/7.5.4.05007_EM/7.5.5.05002_EM
Poprawka: SB10061

Oś czasuinfo

2014-01-08 🔍
2014-01-09 +1 dni 🔍
2014-01-09 +0 dni 🔍
2014-01-15 +6 dni 🔍
2014-01-16 +1 dni 🔍
2014-01-16 +0 dni 🔍
2014-01-23 +7 dni 🔍
2014-02-11 +19 dni 🔍
2014-02-19 +8 dni 🔍
2021-06-09 +2667 dni 🔍

Źródłainfo

Sprzedawca: mcafee.com

Raport: SB10061
Badacz: Nuri Fattah
Status: Potwierdzone
Potwierdzenie: 🔍

CVE: CVE-2014-1472 (🔍)
X-Force: 90244 - McAfee Vulnerability Manager cross-site scripting, Medium Risk
SecurityTracker: 1029591
Vulnerability Center: 43070 - McAfee Vulnerability Manager <=7.5.5 Remote XSS Vulnerability, Medium
SecurityFocus: 64795 - McAfee Vulnerability Manager Cross Site Scripting and Cross Site Request Forgery Vulnerabilities
Secunia: 56394 - McAfee Vulnerability Manager Cross-Site Scripting and Cross-Site Request Forgery Vulnerabi, Less Critical
OSVDB: 101940

scip Labs: https://www.scip.ch/en/?labs.20161013
Zobacz także: 🔍

Wpisinfo

Stworzono: 2014-02-11 11:46
Aktualizacje: 2021-06-09 08:22
Zmiany: (1) source_nessus_risk
Kompletny: 🔍

Komentarze

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Do you want to use VulDB in your project?

Use the official API to access entries easily!