Cisco Linksys Router do E4200 tmUnblock.cgi ttcp_ip privilege escalation

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
9.2$0-$5k0.05

W Cisco Linksys Router do E4200 (Router Operating System) została odkryta podatność. Problemem dotknięta jest nieznana funkcja w pliku tmUnblock.cgi. Dzięki manipulowaniu argumentem ttcp_ip przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przekroczenie uprawnień. Ma to wpływ na poufność, spójność i dostępność.

Błąd został odkryty w dniu 2013-02-13. Informacja o podatności została opublikowana w dniu 2014-02-17 przez osobę/y Johannes Ullrich jako File 125253 w formie nie określono exploit (Packetstorm). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem packetstormsecurity.com. Luka uchodzi za łatwą do wykorzystania. Możliwe jest zdalne zainicjowanie ataku. Nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia w celu eksploitacji. Techniczne szczegóły i publiczny exploit są znane. Podatność ma znaczenie historyczne ze względu na jego historię i odbiór.

Exploit został stworzony w Python i opublikowany później jeszcze przed, niż raport o błędzie. Uważa się go za bardzo funkcjonalny. Exploit można ściągnąć pod adresem packetstormsecurity.com. Rozprzestrzenia się złośliwe oprogramowanie, które automatycznie wykorzystuje tę podatność.

Możliwe jest zabezpieczenie się przed podatnością przez zastosowanie firewalla na tcp/8080. Potencjalne zabezpieczenie zostało opublikowane jeszcze przed po ujawnieniu podatności.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności X-Force (91196).

Produktinfo

Rodzaj

Sprzedawca

Imię

Licencja

  • commercial

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 9.8
VulDB Wynik metatemperatury: 9.2

VulDB Wynik podstawowy: 9.8
VulDB Wynik tymczasowy: 9.2
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Przekroczenie uprawnień
CWE: CWE-269 / CWE-266
ATT&CK: T1068

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Dostęp: Publiczny
Status: Bardzo funkcjonalny
Wormified: 🔍
Język programowania: 🔍
Pobierać: 🔍
Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: Firewall
Status: 🔍

0-dniowy czas: 🔍

Firewalling: 🔍

Oś czasuinfo

2013-02-13 🔍
2013-02-13 +0 dni 🔍
2013-02-13 +0 dni 🔍
2014-02-13 +365 dni 🔍
2014-02-17 +4 dni 🔍
2014-02-22 +5 dni 🔍
2019-03-30 +1862 dni 🔍

Źródłainfo

Sprzedawca: cisco.com

Raport: File 125253
Badacz: Johannes Ullrich
Status: Nie określono
X-Force: 91196 - Multiple Linksys routers tmUnblock.cgi command execution, High Risk
SecurityFocus: 65585 - Multiple Linksys Devices Multiple Remote Code Execution Vulnerabilities
Secunia: 56994

scip Labs: https://www.scip.ch/en/?labs.20161013
Inne: 🔍
Zobacz także: 🔍

Wpisinfo

Stworzono: 2014-02-22 15:03
Aktualizacje: 2019-03-30 15:48
Zmiany: 2014-02-22 15:03 (53), 2019-03-30 15:48 (10)
Kompletny: 🔍

Dyskusja

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Are you interested in using VulDB?

Download the whitepaper to learn more about our service!