HP Network Printer Printer Job Language privilege escalation

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
4.7$0-$5k0.00

Odkryto lukę w HP Network Printer (Printing Software). Dotknięta jest nieznana funkcja w komponencie Printer Job Language Handler. Poprzez manipulowanie przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przekroczenie uprawnień. Wpływa to na spójność.

Informacja o podatności została opublikowana w dniu upubliczniona 2014-02-17 przez osobę/y Darren Martyn (infodox) jako File 125255 w formie nie określono exploit (Packetstorm). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem packetstormsecurity.com. Luka uchodzi za łatwo wykorzystywalną. Atak może zostać zainicjowany zdalnie. Eksploitacja nie wymaga żadnej formy uwierzytelnienia. Szczegóły techniczne są nieznane, ale publiczny exploit jest dostępny.

Exploit został stworzony przez Darren Martyn (infodox) w Python i opublikowany później , niż raport o błędzie. Exploit można ściągnąć pod adresem packetstormsecurity.com. Uważa się go za proof-of-concept.

Możliwe jest zabezpieczenie się przed podatnością przez zastosowanie firewalla na tcp/9100 (hp-pdl-datastr). Potencjalne zabezpieczenie zostało opublikowane po ujawnieniu podatności.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności X-Force (91197).

Produktinfo

Rodzaj

Sprzedawca

Imię

Licencja

  • commercial

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 5.3
VulDB Wynik metatemperatury: 4.7

VulDB Wynik podstawowy: 5.3
VulDB Wynik tymczasowy: 4.7
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Przekroczenie uprawnień
CWE: CWE-269 / CWE-266
ATT&CK: T1068

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Dostęp: Publiczny
Status: Proof-of-Concept
Autor: Darren Martyn (infodox)
Język programowania: 🔍
Pobierać: 🔍
Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: Firewall
Status: 🔍

Czas reakcji: 🔍
0-dniowy czas: 🔍
Czas ekspozycji: 🔍
Wykorzystaj czas opóźnienia: 🔍

Firewalling: 🔍

Oś czasuinfo

2014-02-17 🔍
2014-02-17 +0 dni 🔍
2014-02-17 +0 dni 🔍
2014-02-22 +5 dni 🔍
2019-03-30 +1862 dni 🔍

Źródłainfo

Sprzedawca: hp.com

Raport: File 125255
Badacz: Darren Martyn (infodox)
Status: Nie określono
X-Force: 91197 - HP network printers PJL security bypass, Medium Risk

scip Labs: https://www.scip.ch/en/?labs.20161013

Wpisinfo

Stworzono: 2014-02-22 15:06
Aktualizacje: 2019-03-30 15:53
Zmiany: 2014-02-22 15:06 (51), 2019-03-30 15:53 (5)
Kompletny: 🔍

Dyskusja

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Do you know our Splunk app?

Download it now for free!