Cisco Umbrella Enterprise Roaming Client privilege escalation

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
5.9$0-$5k0.00

W Cisco Umbrella Enterprise Roaming Client została odkryta podatność. Podatnością dotknięta jest nieznana funkcja. Poprzez manipulację przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przekroczenie uprawnień. Wpływa to na poufność, spójność i dostępność.

Błąd został odkryty w dniu 2018-09-05. Informacja o podatności została podana do publicznej wiadomości w dniu 2018-10-05 jako cisco-sa-20180905-umbrella-fil w formie potwierdzone raport (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem tools.cisco.com. Podatność ta posiada unikalny identyfikator CVE-2018-0438. Atak musi zostać przeprowadzony lokalnie. W celu pomyślnej eksploitacji potrzeba pojedynczego uwierzytelnienia. Szczegóły techniczne są nieznane, ale publiczny exploit jest dostępny.

Uważa się go za proof-of-concept. Exploit można ściągnąć pod adresem exploit-db.com. Podatność ta była wykorzystywana w exploicie typu 0-day przez co najmniej 30 dni.

Aktualizacja eliminuje tę podatność.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności Exploit-DB (45339).

Produktinfo

Sprzedawca

Imię

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 6.5
VulDB Wynik metatemperatury: 6.3

VulDB Wynik podstawowy: 5.3
VulDB Wynik tymczasowy: 4.8
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 7.8
NVD Wektor: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Przekroczenie uprawnień
CWE: CWE-264
ATT&CK: T1068

Lokalny: Tak
Zdalny: Nie

Dostępność: 🔍
Dostęp: Publiczny
Status: Proof-of-Concept
Pobierać: 🔍

EPSS Score: 🔍
EPSS Percentile: 🔍

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Exploit-DB: 🔍

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍

0-dniowy czas: 🔍

Upgrade: tools.cisco.com

Oś czasuinfo

2017-11-26 🔍
2018-09-05 +282 dni 🔍
2018-09-05 +0 dni 🔍
2018-10-05 +29 dni 🔍
2018-10-05 +0 dni 🔍
2018-10-06 +1 dni 🔍
2020-03-30 +541 dni 🔍

Źródłainfo

Sprzedawca: cisco.com

Raport: cisco-sa-20180905-umbrella-fil
Status: Potwierdzone

CVE: CVE-2018-0438 (🔍)
SecurityFocus: 105286 - Cisco Umbrella Enterprise Roaming Client CVE-2018-0438 Local Privilege Escalation Vulnerability

scip Labs: https://www.scip.ch/en/?labs.20161013
Zobacz także: 🔍

Wpisinfo

Stworzono: 2018-10-06 07:49
Aktualizacje: 2020-03-30 09:21
Zmiany: (6) vulnerability_discoverydate exploit_availability exploit_publicity exploit_url source_securityfocus_date source_securityfocus_class
Kompletny: 🔍

Komentarze

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!