Cairo do 1.15.14 WebKitGTK+ cairo-rectangular-scan-converter.c _cairo_image_spans_and_zero memory corruption

wpiseditHistoryDiffjsonxmlCTI
CVSS Meta Temp Score
Exploit Aktualna Cena (≈)
CTI Interest Score
6.4$0-$5k0.15

Podatność została odkryta w Cairo do 1.15.14. Podatnością dotknięta jest funkcja _cairo_image_spans_and_zero w pliku cairo-rectangular-scan-converter.c w komponencie WebKitGTK+. Poprzez manipulację przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przepełnienie bufora. Wpływa to na poufność, spójność i dostępność.

Błąd został odkryty w dniu 2018-10-08. Informacja o podatności została podana do publicznej wiadomości w dniu 2018-10-08 (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem gitlab.freedesktop.org. Podatność ta została oznaczona identyfikatorem CVE-2018-18064. Atak może zostać przeprowadzony zdalnie. Do eksploitacji nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia. Szczegóły techniczne są znane, ale exploit nie jest dostępny.

Nie są znane żadne środki zaradcze. Sugerowana jest zamiana podatnego komponentu na produkt alternatywny.

Produktinfoedit

Name

CPE 2.3infoedit

CPE 2.2infoedit

CVSSv3infoedit

VulDB Meta Base Score: 6.4
VulDB Meta Temp Score: 6.4

VulDB Base Score: 6.3
VulDB Temp Score: 6.3
VulDB Vector: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 6.5
NVD Vector: 🔍

CVSSv2infoedit

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VectorComplexityAuthenticationConfidentialityIntegrityAvailability
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock

VulDB Base Score: 🔍
VulDB Temp Score: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 🔍

Exploitinfoedit

Klasa: Przepełnienie bufora
CWE: CWE-119
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Status: Nie określono

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayunlockunlockunlockunlock
Dzisiajunlockunlockunlockunlock

Threat Intelligenceinfoedit

Zagrożenie: 🔍
Przeciwnicy: 🔍
Geopolityka: 🔍
Gospodarka: 🔍
Prognozy: 🔍
Przeciwdziałanie: 🔍

Przeciwdziałanieinfoedit

Zalecane: wiadomo nie ograniczanie
Status: 🔍

0-Day Time: 🔍

Oś czasuinfoedit

2018-10-08 🔍
2018-10-08 +0 dni 🔍
2018-10-08 +0 dni 🔍
2018-10-08 +0 dni 🔍
2018-10-09 +1 dni 🔍
2020-03-31 +539 dni 🔍

Źródłainfoedit

Raport: gitlab.freedesktop.org
Status: Nie określono

CVE: CVE-2018-18064 (🔍)

Wpisinfoedit

Stworzono: 2018-10-09 08:36
Aktualizacje: 2020-03-31 16:51
Zmiany: (1) vulnerability_discoverydate
Kompletny: 🔍

Komentarze

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!