VDB-125084 · CVE-2018-8509 · BID 105462

Microsoft Edge memory corruption

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
5.9$5k-$25k0.00

W Microsoft Edge (Web Browser) została stwierdzona podatność. Problemem dotknięta jest nieznana funkcja. Dzięki manipulacji przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przepełnienie bufora. Ma to wpływ na poufność, spójność i dostępność.

Błąd został odkryty w dniu 2018-10-09. Informacja o podatności została opublikowana w dniu 2018-10-09 z firmy Microsoft w formie potwierdzone security update guide (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem portal.msrc.microsoft.com. Producent współpracował przy koordynacji publikacji. Identyfikatorem tej podatności jest CVE-2018-8509. Możliwe jest zdalne przeprowadzenie ataku. Nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia w celu eksploitacji. Ani szczegóły techniczne nie są znane, ani exploit nie jest publicznie dostępny.

Skaner podatności Nessus jest wyposażony w plugin ID 117999 (KB4462919: Windows 10 Version 1803 and Windows Server Version 1803 October 2018 Security Update), który pomaga ustalić, czy dane środowisko jest podatne na atak.

Zastosowanie poprawka eliminuje problem. Potencjalne zabezpieczenie zostało opublikowane po ujawnieniu podatności.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności Tenable (117999).

Produktinfo

Rodzaj

Sprzedawca

Imię

Licencja

  • commercial

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 6.0
VulDB Wynik metatemperatury: 5.9

VulDB Wynik podstawowy: 6.3
VulDB Wynik tymczasowy: 6.0
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

Sprzedawca Wynik podstawowy (Microsoft): 4.2
Sprzedawca Vector (Microsoft): 🔍

NVD Wynik podstawowy: 7.5
NVD Wektor: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Przepełnienie bufora
CWE: CWE-119
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Status: Nie określono

EPSS Score: 🔍
EPSS Percentile: 🔍

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Nessus ID: 117999
Nessus Imię: KB4462919: Windows 10 Version 1803 and Windows Server Version 1803 October 2018 Security Update
Nessus Plik: 🔍
Nessus Ryzyko: 🔍
Nessus Family: 🔍
Nessus Context: 🔍

Qualys ID: 🔍
Qualys Imię: 🔍

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: Poprawka
Status: 🔍

Czas reakcji: 🔍
0-dniowy czas: 🔍
Czas ekspozycji: 🔍

Oś czasuinfo

2018-03-14 🔍
2018-10-09 +208 dni 🔍
2018-10-09 +0 dni 🔍
2018-10-09 +0 dni 🔍
2018-10-09 +0 dni 🔍
2018-10-09 +0 dni 🔍
2018-10-10 +1 dni 🔍
2018-10-10 +0 dni 🔍
2023-05-23 +1686 dni 🔍

Źródłainfo

Sprzedawca: microsoft.com

Raport: portal.msrc.microsoft.com
Organizacja: Microsoft
Status: Potwierdzone
Potwierdzenie: 🔍
Koordynowane: 🔍

CVE: CVE-2018-8509 (🔍)
OVAL: 🔍

SecurityTracker: 1041825
SecurityFocus: 105462 - Microsoft Edge CVE-2018-8509 Remote Memory Corruption Vulnerability

Zobacz także: 🔍

Wpisinfo

Stworzono: 2018-10-10 06:46
Aktualizacje: 2023-05-23 12:50
Zmiany: 2018-10-10 06:46 (84), 2020-03-31 20:12 (6), 2023-05-23 12:50 (4)
Kompletny: 🔍

Dyskusja

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Want to stay up to date on a daily basis?

Enable the mail alert feature now!