AT&T TCP/IP 4.0 na SVR4 /usr/etc/rexecd privilege escalation

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
9.8$0-$5k0.00

W AT&T TCP i IP 4.0 na SVR4 została odkryta podatność. Podatnością dotknięta jest nieznana funkcja w pliku /usr/etc/rexecd. Dzięki manipulowaniu przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przekroczenie uprawnień. Ma to wpływ na poufność, spójność i dostępność.

Informacja o podatności została podana do publicznej wiadomości w dniu 1992-02-25 (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem cert.org. Podatność ta posiada unikalny identyfikator CVE-1999-1059. Eksploitacja luki uchodzi za łatwą. Możliwe jest zdalne zainicjowanie ataku. Do eksploitacji nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia. Szczegóły techniczne są znane, ale exploit nie jest dostępny.

Nie są znane żadne środki zaradcze. Sugerowana jest zamiana podatnego komponentu na produkt alternatywny.

Nie dotyczy

  • AT&T TCP/IP 3.2
  • AT&T SVR4 4.0

Produktinfo

Sprzedawca

Imię

Licencja

  • commercial

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 9.8
VulDB Wynik metatemperatury: 9.8

VulDB Wynik podstawowy: 9.8
VulDB Wynik tymczasowy: 9.8
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Przekroczenie uprawnień
CWE: CWE-269 / CWE-266
ATT&CK: T1068

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Status: Nie określono

EPSS Score: 🔍
EPSS Percentile: 🔍

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: wiadomo nie ograniczanie
Status: 🔍

0-dniowy czas: 🔍

Oś czasuinfo

1992-02-25 🔍
1992-02-25 +0 dni 🔍
1992-02-25 +0 dni 🔍
2014-06-16 +8147 dni 🔍
2019-04-03 +1752 dni 🔍

Źródłainfo

Raport: cert.org
Status: Nie określono

CVE: CVE-1999-1059 (🔍)
SecurityFocus: 36 - AT&T TCP/IP /usr/etc/rexecd Vulnerability

Wpisinfo

Stworzono: 2014-06-16 15:30
Aktualizacje: 2019-04-03 12:01
Zmiany: 2014-06-16 15:30 (38), 2019-04-03 12:01 (13)
Kompletny: 🔍

Dyskusja

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Might our Artificial Intelligence support you?

Check our Alexa App!