AT&T TCP/IP 4.0 na SVR4 /usr/etc/rexecd privilege escalation

wpiseditHistoryDiffjsonxmlCTI
CVSS Meta Temp Score
Exploit Aktualna Cena (≈)
CTI Interest Score
9.8$0-$5k0.00

W AT&T TCP i IP 4.0 na SVR4 została odkryta podatność. Podatnością dotknięta jest nieznana funkcja w pliku /usr/etc/rexecd. Dzięki manipulowaniu przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przekroczenie uprawnień. Ma to wpływ na poufność, spójność i dostępność.

Informacja o podatności została podana do publicznej wiadomości w dniu 1992-02-25 (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem cert.org. Podatność ta posiada unikalny identyfikator CVE-1999-1059. Eksploitacja luki uchodzi za łatwą. Możliwe jest zdalne zainicjowanie ataku. Do eksploitacji nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia. Szczegóły techniczne są znane, ale exploit nie jest dostępny.

Nie są znane żadne środki zaradcze. Sugerowana jest zamiana podatnego komponentu na produkt alternatywny.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności SecurityFocus (BID 36).

Nie dotyczyedit

  • AT&T TCP/IP 3.2
  • AT&T SVR4 4.0

Produktinfoedit

Sprzedawca

Name

CPE 2.3infoedit

CPE 2.2infoedit

CVSSv3infoedit

VulDB Meta Base Score: 9.8
VulDB Meta Temp Score: 9.8

VulDB Base Score: 9.8
VulDB Temp Score: 9.8
VulDB Vector: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2infoedit

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VectorComplexityAuthenticationConfidentialityIntegrityAvailability
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock

VulDB Base Score: 🔍
VulDB Temp Score: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 🔍

Exploitinfoedit

Klasa: Przekroczenie uprawnień
CWE: CWE-269
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Status: Nie określono

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayunlockunlockunlockunlock
Dzisiajunlockunlockunlockunlock

Threat Intelligenceinfoedit

Zagrożenie: 🔍
Przeciwnicy: 🔍
Geopolityka: 🔍
Gospodarka: 🔍
Prognozy: 🔍
Przeciwdziałanie: 🔍

Przeciwdziałanieinfoedit

Zalecane: wiadomo nie ograniczanie
Status: 🔍

0-Day Time: 🔍

Oś czasuinfoedit

1992-02-25 🔍
1992-02-25 +0 dni 🔍
1992-02-25 +0 dni 🔍
2014-06-16 +8147 dni 🔍
2019-04-03 +1752 dni 🔍

Źródłainfoedit

Raport: cert.org
Status: Nie określono

CVE: CVE-1999-1059 (🔍)
SecurityFocus: 36 - AT&T TCP/IP /usr/etc/rexecd Vulnerability

Wpisinfoedit

Stworzono: 2014-06-16 15:30
Aktualizacje: 2019-04-03 12:01
Zmiany: (13) vulnerability_cvss2_nvd_av vulnerability_cvss2_nvd_ac vulnerability_cvss2_nvd_au vulnerability_cvss2_nvd_ci vulnerability_cvss2_nvd_ii vulnerability_cvss2_nvd_ai source_cve_nvd_published source_cve_nvd_summary source_securityfocus source_securityfocus_date source_securityfocus_class source_securityfocus_title vulnerability_cwe
Kompletny: 🔍

Komentarze

Might our Artificial Intelligence support you?

Check our Alexa App!