Digital VMS 5.0 do 5.4.2 Monitor Utility sys$share:spishr.exe privilege escalation

wpiseditHistoryDiffjsonxmlCTI
CVSS Meta Temp Score
Exploit Aktualna Cena (≈)
CTI Interest Score
8.0$0-$5k0.00

Podatność, która została odkryta w Digital VMS 5.0 do 5.4.2. Podatnością dotknięta jest nieznana funkcja w pliku sys$share:spishr.exe w komponencie Monitor Utility. Poprzez manipulowanie przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przekroczenie uprawnień. Wpływa to na poufność, spójność i dostępność.

Informacja o podatności została podana do publicznej wiadomości w dniu 1992-11-17 jako CA-1992-18 w formie nie określono raport (CERT.org). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem cert.org. Podatność ta jest znana jako CVE-1999-1395. Luka uchodzi za łatwo wykorzystywalną. Atak może zostać przeprowadzony wyłącznie lokalnie. Do eksploitacji nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia. Szczegóły techniczne są znane, ale exploit nie jest dostępny.

Aktualizacja do wersji 5.4.3 eliminuje tę podatność.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności SecurityFocus (BID 51).

Produktinfoedit

Sprzedawca

Name

CPE 2.3infoedit

CPE 2.2infoedit

CVSSv3infoedit

VulDB Meta Base Score: 8.4
VulDB Meta Temp Score: 8.0

VulDB Base Score: 8.4
VulDB Temp Score: 8.0
VulDB Vector: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2infoedit

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VectorComplexityAuthenticationConfidentialityIntegrityAvailability
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock

VulDB Base Score: 🔍
VulDB Temp Score: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 🔍

Exploitinfoedit

Klasa: Przekroczenie uprawnień
CWE: CWE-269
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Tak
Zdalny: Nie

Dostępność: 🔍
Status: Nie określono

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayunlockunlockunlockunlock
Dzisiajunlockunlockunlockunlock

Threat Intelligenceinfoedit

Zagrożenie: 🔍
Przeciwnicy: 🔍
Geopolityka: 🔍
Gospodarka: 🔍
Prognozy: 🔍
Przeciwdziałanie: 🔍

Przeciwdziałanieinfoedit

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍

0-Day Time: 🔍

Upgrade: VMS 5.4.3

Oś czasuinfoedit

1992-07-22 🔍
1992-11-17 +118 dni 🔍
1992-11-17 +0 dni 🔍
2009-10-26 +6187 dni 🔍
2014-06-16 +1693 dni 🔍
2018-05-17 +1431 dni 🔍

Źródłainfoedit

Raport: CA-1992-18
Status: Nie określono

CVE: CVE-1999-1395 (🔍)
SecurityFocus: 51
OSVDB: 59332 - VMS Monitor Utility (SYS$SHARE:SPISHR.EXE) Local Privilege Escalation

Wpisinfoedit

Stworzono: 2014-06-16 15:31
Aktualizacje: 2018-05-17 09:09
Zmiany: (7) vulnerability_cvss2_nvd_av vulnerability_cvss2_nvd_ac vulnerability_cvss2_nvd_au vulnerability_cvss2_nvd_ci vulnerability_cvss2_nvd_ii vulnerability_cvss2_nvd_ai source_osvdb_create
Kompletny: 🔍

Komentarze

Want to stay up to date on a daily basis?

Enable the mail alert feature now!