Linux Kernel Runtime Linker ld.so/ld-linux.so argv[0] memory corruption

wpiseditHistoryDiffjsonxmlCTI
CVSS Meta Temp Score
Exploit Aktualna Cena (≈)
CTI Interest Score
8.9$0-$5k0.00

W Linux Kernel (Operating System) została stwierdzona podatność. Problemem dotknięta jest nieznana funkcja w pliku ld.so/ld-linux.so w komponencie Runtime Linker. Poprzez manipulację argumentem argv[0] przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przepełnienie bufora. Wpływa to na poufność, spójność i dostępność.

Informacja o podatności została opublikowana w dniu 1997-07-17 w formie nie określono posting (Bugtraq). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem marc.theaimsgroup.com. Identyfikatorem tej podatności jest CVE-1999-1182. Eksploitacja luki jest uważana za łatwą. Lokalny dostęp jest konieczny, by atak się powiódł. Nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia w celu eksploitacji. Szczegóły techniczne są znane, ale brak dostępnego exploita.

Aktualizacja eliminuje tę podatność.

Produktinfoedit

Rodzaj

Sprzedawca

Name

CPE 2.3infoedit

CPE 2.2infoedit

CVSSv3infoedit

VulDB Meta Base Score: 9.3
VulDB Meta Temp Score: 8.9

VulDB Base Score: 9.3
VulDB Temp Score: 8.9
VulDB Vector: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2infoedit

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VectorComplexityAuthenticationConfidentialityIntegrityAvailability
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock

VulDB Base Score: 🔍
VulDB Temp Score: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 🔍

Exploitinfoedit

Klasa: Przepełnienie bufora
CWE: CWE-119
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Tak
Zdalny: Nie

Dostępność: 🔍
Status: Nie określono

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayunlockunlockunlockunlock
Dzisiajunlockunlockunlockunlock

Threat Intelligenceinfoedit

Zagrożenie: 🔍
Przeciwnicy: 🔍
Geopolityka: 🔍
Gospodarka: 🔍
Prognozy: 🔍
Przeciwdziałanie: 🔍

Przeciwdziałanieinfoedit

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍

0-Day Time: 🔍

Oś czasuinfoedit

1997-07-17 🔍
1997-07-17 +0 dni 🔍
2014-06-18 +6180 dni 🔍
2019-04-03 +1750 dni 🔍

Źródłainfoedit

Sprzedawca: https://www.kernel.org/

Raport: marc.theaimsgroup.com
Status: Nie określono

CVE: CVE-1999-1182 (🔍)
Inne: 🔍

Wpisinfoedit

Stworzono: 2014-06-18 12:57 PM
Aktualizacje: 2019-04-03 04:39 PM
Zmiany: (10) software_type vulnerability_cvss2_nvd_av vulnerability_cvss2_nvd_ac vulnerability_cvss2_nvd_au vulnerability_cvss2_nvd_ci vulnerability_cvss2_nvd_ii vulnerability_cvss2_nvd_ai source_cve_nvd_published source_cve_nvd_summary vulnerability_cwe
Kompletny: 🔍

Komentarze

Do you know our Splunk app?

Download it now for free!