Microsoft Windows NT 4.0 Path privilege escalation

wpiseditHistoryDiffjsonxmlCTI
CVSS Meta Temp Score
Exploit Aktualna Cena (≈)
CTI Interest Score
4.8$0-$5k0.00

Podatność została odkryta w Microsoft Windows NT 4.0 (Operating System). Problemem dotknięta jest nieznana funkcja w komponencie Path Handler. Poprzez manipulowanie wartością wejściową . można doprowadzić do wystąpienia podatności przekroczenie uprawnień. Wpływa to na poufność, spójność i dostępność.

Informacja o podatności została opublikowana w dniu 1997-07-25 w formie nie określono posting (Bugtraq). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem marc.theaimsgroup.com. Podatność ta została oznaczona identyfikatorem CVE-1999-1217. Wykorzystywanie luki jest uważane za łatwe. Atak musi być przeprowadzony lokalnie. Pojedyncze uwierzytelnienie jest potrzebne do eksploitacji. Techniczne szczegóły, jak również publiczny exploit są znane.

Uważa się go za proof-of-concept.

Aktualizacja do wersji XP lub 2000 eliminuje tę podatność.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności X-Force (526).

Produktinfoedit

Rodzaj

Sprzedawca

Name

CPE 2.3infoedit

CPE 2.2infoedit

CVSSv3infoedit

VulDB Meta Base Score: 5.3
VulDB Meta Temp Score: 4.8

VulDB Base Score: 5.3
VulDB Temp Score: 4.8
VulDB Vector: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2infoedit

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VectorComplexityAuthenticationConfidentialityIntegrityAvailability
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock

VulDB Base Score: 🔍
VulDB Temp Score: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 🔍

Exploitinfoedit

Klasa: Przekroczenie uprawnień
CWE: CWE-269
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Tak
Zdalny: Nie

Dostępność: 🔍
Dostęp: Publiczny
Status: Proof-of-Concept

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayunlockunlockunlockunlock
Dzisiajunlockunlockunlockunlock

Threat Intelligenceinfoedit

Zagrożenie: 🔍
Przeciwnicy: 🔍
Geopolityka: 🔍
Gospodarka: 🔍
Prognozy: 🔍
Przeciwdziałanie: 🔍

Przeciwdziałanieinfoedit

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍

0-Day Time: 🔍

Upgrade: Windows XP/2000

Oś czasuinfoedit

1997-07-25 🔍
1997-07-25 +0 dni 🔍
2014-06-18 +6172 dni 🔍
2017-04-07 +1024 dni 🔍

Źródłainfoedit

Sprzedawca: https://www.microsoft.com/
Produkt: https://www.microsoft.com/en-us/windows

Raport: marc.theaimsgroup.com
Status: Nie określono

CVE: CVE-1999-1217 (🔍)
X-Force: 526 - Microsoft Windows NT path is insecure and can be easily trojaned

scip Labs: https://www.scip.ch/en/?labs.20161013
Inne: 🔍

Wpisinfoedit

Stworzono: 2014-06-18 15:51
Aktualizacje: 2017-04-07 16:02
Zmiany: (12) software_type vulnerability_cvss2_nvd_av vulnerability_cvss2_nvd_ac vulnerability_cvss2_nvd_au vulnerability_cvss2_nvd_ci vulnerability_cvss2_nvd_ii vulnerability_cvss2_nvd_ai source_cve_nvd_published source_cve_nvd_summary source_xforce_title source_xforce_identifier vulnerability_cwe
Kompletny: 🔍

Komentarze

Might our Artificial Intelligence support you?

Check our Alexa App!