FreeBSD 2.1.6 libc setlocale PATH_LOCALE memory corruption

wpiseditHistoryDiffjsonxmlCTI
CVSS Meta Temp Score
Exploit Aktualna Cena (≈)
CTI Interest Score
8.9$0-$5k0.00

Podatność, która została odkryta w FreeBSD 2.1.6 (Operating System). Podatnością dotknięta jest funkcja setlocale w bibliotece libc. Poprzez manipulowanie argumentem PATH_LOCALE jako częścią Environment Variable można doprowadzić do wystąpienia podatności przepełnienie bufora. Wpływa to na poufność, spójność i dostępność.

Informacja o podatności została podana do publicznej wiadomości w dniu 1997-02-05 (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem osvdb.org. Podatność ta jest znana jako CVE-1999-0964. Luka uchodzi za łatwą do wykorzystania. Atak może zostać przeprowadzony wyłącznie lokalnie. Do eksploitacji nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia. Szczegóły techniczne są znane, ale exploit nie jest dostępny.

Aktualizacja eliminuje tę podatność.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności X-Force (3829) i Vulnerability Center (SBV-23368).

Produktinfoedit

Type

Name

CPE 2.3infoedit

CPE 2.2infoedit

CVSSv3infoedit

VulDB Meta Base Score: 9.3
VulDB Meta Temp Score: 8.9

VulDB Base Score: 9.3
VulDB Temp Score: 8.9
VulDB Vector: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2infoedit

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VectorComplexityAuthenticationConfidentialityIntegrityAvailability
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock

VulDB Base Score: 🔍
VulDB Temp Score: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 🔍

Exploitinfoedit

Klasa: Przepełnienie bufora
CWE: CWE-119
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Tak
Zdalny: Nie

Dostępność: 🔍
Status: Nie określono

Price Prediction: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayunlockunlockunlockunlock
Dzisiajunlockunlockunlockunlock

Threat Intelligenceinfoedit

Threat: 🔍
Adversaries: 🔍
Geopolitics: 🔍
Economy: 🔍
Predictions: 🔍
Przeciwdziałanie: 🔍

Przeciwdziałanieinfoedit

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍

0-Day Time: 🔍

Oś czasuinfoedit

1997-02-05 🔍
1997-02-05 +0 dni 🔍
2000-01-01 +1060 dni 🔍
2004-04-09 +1559 dni 🔍
2009-09-02 +1972 dni 🔍
2014-04-01 +1672 dni 🔍
2014-06-23 +83 dni 🔍
2017-02-13 +966 dni 🔍

Źródłainfoedit

Produkt: https://www.freebsd.org/

Raport: osvdb.org
Status: Nie określono

CVE: CVE-1999-0964 (🔍)
X-Force: 3829
Vulnerability Center: 23368 - FreeBSD 2.1.6 Setlocale Libc Module Arbitrary Code Execution Vulnerability, High
OSVDB: 6086 - FreeBSD libc setlocale() PATH_LOCALE Variable Overflow

Wpisinfoedit

Stworzono: 2014-06-23 01:20 PM
Aktualizacje: 2017-02-13 12:33 PM
Changes: (6) vulnerability_cvss2_nvd_av vulnerability_cvss2_nvd_ac vulnerability_cvss2_nvd_au vulnerability_cvss2_nvd_ci vulnerability_cvss2_nvd_ii vulnerability_cvss2_nvd_ai
Complete: 🔍

Comments

No comments yet. Please log in to comment.

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!