Google Android 11.0 Wallpaper Manager privilege escalation

wpiseditHistoryDiffjsonxmlCTI
CVSS Meta Temp Score
Exploit Aktualna Cena (≈)
CTI Interest Score
4.2$5k-$25k0.00

W Google Android 11.0 (Smartphone Operating System) została stwierdzona podatność. Problemem dotknięta jest nieznana funkcja w komponencie Wallpaper Manager. Poprzez manipulowanie przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przekroczenie uprawnień. Wpływa to na poufność.

Informacja o podatności została opublikowana w dniu 2020-09-18 (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem source.android.com. Identyfikatorem tej podatności jest CVE-2020-0294. Lokalny dostęp jest konieczny, by atak się powiódł. Pojedyncze uwierzytelnienie jest potrzebne do eksploitacji. Ani szczegóły techniczne nie są znane, ani exploit nie jest publicznie dostępny.

Zastosowanie poprawka eliminuje problem.

Produktinfoedit

Type

Sprzedawca

Name

CPE 2.3infoedit

CPE 2.2infoedit

CVSSv3infoedit

VulDB Meta Base Score: 4.4
VulDB Meta Temp Score: 4.2

VulDB Base Score: 3.3
VulDB Temp Score: 3.2
VulDB Vector: 🔒
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 5.5
NVD Vector: 🔒

CVSSv2infoedit

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VectorComplexityAuthenticationConfidentialityIntegrityAvailability
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock

VulDB Base Score: 🔒
VulDB Temp Score: 🔒
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 🔒

Exploitinfoedit

Klasa: Przekroczenie uprawnień
CWE: CWE-276
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Tak
Zdalny: Nie

Dostępność: 🔒
Status: Nie określono

Price Prediction: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔒

0-Dayunlockunlockunlockunlock
Dzisiajunlockunlockunlockunlock

Threat Intelligenceinfoedit

Threat: 🔍
Adversaries: 🔍
Geopolitics: 🔍
Economy: 🔍
Predictions: 🔍
Przeciwdziałanie: 🔍

Przeciwdziałanieinfoedit

Zalecane: Poprawka
Status: 🔍

0-Day Time: 🔒

Oś czasuinfoedit

2019-10-17 CVE przypisany
2020-09-18 +337 dni Raport opublikowany
2020-09-19 +1 dni Wpis VulDB utworzony
2020-09-19 +0 dni Wpis VulDB zaktualizowany

Źródłainfoedit

Sprzedawca: https://www.google.com/

Raport: source.android.com
Status: Nie określono

CVE: CVE-2020-0294 (🔒)
scip Labs: https://www.scip.ch/en/?labs.20150917
Zobacz także: 🔒

Wpisinfoedit

Stworzono: 2020-09-19 08:39 AM
Changes: (18) software_type vulnerability_cwe vulnerability_cvss2_nvd_av vulnerability_cvss2_nvd_ac vulnerability_cvss2_nvd_au vulnerability_cvss2_nvd_ci vulnerability_cvss2_nvd_ii vulnerability_cvss2_nvd_ai vulnerability_cvss3_nvd_av vulnerability_cvss3_nvd_ac vulnerability_cvss3_nvd_pr vulnerability_cvss3_nvd_ui vulnerability_cvss3_nvd_s vulnerability_cvss3_nvd_c vulnerability_cvss3_nvd_i vulnerability_cvss3_nvd_a source_cve_assigned source_cve_nvd_summary
Complete: 🔍

Comments

No comments yet. Please log in to comment.

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!