Google Android 11.0 iptables memory corruption

wpiseditHistoryDiffjsonxmlCTI
CVSS Meta Temp Score
Exploit Aktualna Cena (≈)
CTI Interest Score
5.3$5k-$25k0.00

Podatność została odkryta w Google Android 11.0 (Smartphone Operating System). Problemem dotknięta jest nieznana funkcja w komponencie iptables. Dzięki manipulacji przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przepełnienie bufora. Ma to wpływ na poufność, spójność i dostępność.

Informacja o podatności została opublikowana w dniu 2020-09-18 (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem source.android.com. Podatność ta została oznaczona identyfikatorem CVE-2020-0347. Luka jest ciężka w wykorzystaniu. Atak musi być przeprowadzony lokalnie. Pomyślna eksploitacja wymaga pojedynczego uwierzytelnienia. Ani szczegóły techniczne nie są znane, ani exploit nie jest publicznie dostępny.

Zastosowanie poprawka eliminuje problem.

Produktinfoedit

Type

Sprzedawca

Name

CPE 2.3infoedit

CPE 2.2infoedit

CVSSv3infoedit

VulDB Meta Base Score: 5.6
VulDB Meta Temp Score: 5.3

VulDB Base Score: 4.5
VulDB Temp Score: 4.3
VulDB Vector: 🔒
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 6.7
NVD Vector: 🔒

CVSSv2infoedit

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VectorComplexityAuthenticationConfidentialityIntegrityAvailability
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock

VulDB Base Score: 🔒
VulDB Temp Score: 🔒
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 🔒

Exploitinfoedit

Klasa: Przepełnienie bufora
CWE: CWE-787
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Tak
Zdalny: Nie

Dostępność: 🔒
Status: Nie określono

Price Prediction: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔒

0-Dayunlockunlockunlockunlock
Dzisiajunlockunlockunlockunlock

Threat Intelligenceinfoedit

Threat: 🔍
Adversaries: 🔍
Geopolitics: 🔍
Economy: 🔍
Predictions: 🔍
Przeciwdziałanie: 🔍

Przeciwdziałanieinfoedit

Zalecane: Poprawka
Status: 🔍

0-Day Time: 🔒

Oś czasuinfoedit

2019-10-17 CVE przypisany
2020-09-18 +337 dni Raport opublikowany
2020-09-19 +1 dni Wpis VulDB utworzony
2020-09-19 +0 dni Wpis VulDB zaktualizowany

Źródłainfoedit

Sprzedawca: https://www.google.com/

Raport: source.android.com
Status: Nie określono

CVE: CVE-2020-0347 (🔒)
scip Labs: https://www.scip.ch/en/?labs.20150917
Zobacz także: 🔒

Wpisinfoedit

Stworzono: 2020-09-19 08:44 AM
Changes: (18) software_type vulnerability_cwe vulnerability_cvss2_nvd_av vulnerability_cvss2_nvd_ac vulnerability_cvss2_nvd_au vulnerability_cvss2_nvd_ci vulnerability_cvss2_nvd_ii vulnerability_cvss2_nvd_ai vulnerability_cvss3_nvd_av vulnerability_cvss3_nvd_ac vulnerability_cvss3_nvd_pr vulnerability_cvss3_nvd_ui vulnerability_cvss3_nvd_s vulnerability_cvss3_nvd_c vulnerability_cvss3_nvd_i vulnerability_cvss3_nvd_a source_cve_assigned source_cve_nvd_summary
Complete: 🔍

Comments

No comments yet. Please log in to comment.

Are you interested in using VulDB?

Download the whitepaper to learn more about our service!