Juniper Junos MACsec Packet privilege escalation

wpiseditHistoryDiffjsonxmlCTI
CVSS Meta Temp Score
Exploit Aktualna Cena (≈)
CTI Interest Score
5.2$0-$5k0.00

Podatność, która została odkryta w Juniper Junos (Router Operating System). Problemem dotknięta jest nieznana funkcja w komponencie MACsec Packet Handler. Dzięki manipulowaniu przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przekroczenie uprawnień. Ma to wpływ na poufność i spójność.

Informacja o podatności została opublikowana w dniu 2020-10-17 jako JSA11071. Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem kb.juniper.net. Podatność ta jest znana jako CVE-2020-1674. Luka uchodzi za łatwą do wykorzystania. Atak może zostać przeprowadzony wyłącznie z poziomu sieci lokalnej. Nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia w celu eksploitacji. Ani szczegóły techniczne nie są znane, ani exploit nie jest publicznie dostępny.

Aktualizacja eliminuje tę podatność.

Produktinfoedit

Type

Sprzedawca

Name

CPE 2.3infoedit

CPE 2.2infoedit

CVSSv3infoedit

VulDB Meta Base Score: 5.4
VulDB Meta Temp Score: 5.2

VulDB Base Score: 5.4
VulDB Temp Score: 5.2
VulDB Vector: 🔒
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2infoedit

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VectorComplexityAuthenticationConfidentialityIntegrityAvailability
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock

VulDB Base Score: 🔒
VulDB Temp Score: 🔒
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 🔒

Exploitinfoedit

Klasa: Przekroczenie uprawnień
CWE: CWE-693
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Nie
Zdalny: Częściowo

Dostępność: 🔒
Status: Nie określono

Price Prediction: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔒

0-Dayunlockunlockunlockunlock
Dzisiajunlockunlockunlockunlock

Threat Intelligenceinfoedit

Threat: 🔍
Adversaries: 🔍
Geopolitics: 🔍
Economy: 🔍
Predictions: 🔍
Przeciwdziałanie: 🔍

Przeciwdziałanieinfoedit

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍

0-Day Time: 🔒

Oś czasuinfoedit

2019-11-04 CVE przypisany
2020-10-17 +347 dni Raport opublikowany
2020-10-17 +0 dni Wpis VulDB utworzony
2020-11-20 +34 dni Wpis VulDB zaktualizowany

Źródłainfoedit

Sprzedawca: https://www.juniper.net/

Raport: JSA11071
Status: Potwierdzone
Potwierdzenie: 🔒

CVE: CVE-2020-1674 (🔒)

Wpisinfoedit

Stworzono: 2020-10-17 11:01 AM
Aktualizacje: 2020-11-20 09:06 PM
Changes: (7) vulnerability_cvss2_nvd_av vulnerability_cvss2_nvd_ac vulnerability_cvss2_nvd_au vulnerability_cvss2_nvd_ci vulnerability_cvss2_nvd_ii vulnerability_cvss2_nvd_ai source_cve_cna
Complete: 🔍

Comments

No comments yet. Please log in to comment.

Do you know our Splunk app?

Download it now for free!