Google Chrome przed 86.0.4240.111 Freetype memory corruption

wpiseditHistoryDiffjsonxmlCTI
CVSS Meta Temp Score
Exploit Aktualna Cena (≈)
CTI Interest Score
6.6$5k-$25k0.00

Podatność została odkryta w Google Chrome (Web Browser). Problemem dotknięta jest nieznana funkcja w komponencie Freetype. Dzięki manipulacji przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przepełnienie bufora. Ma to wpływ na poufność, spójność i dostępność.

Informacja o podatności została opublikowana w dniu 2020-10-20 jako Stable Channel Update for Desktop - October 2020. Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem chromereleases.googleblog.com. Podatność ta została oznaczona identyfikatorem CVE-2020-15999. Luka uchodzi za łatwo wykorzystywalną. Możliwe jest zdalne przeprowadzenie ataku. Nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia w celu eksploitacji. Ani szczegóły techniczne nie są znane, ani exploit nie jest publicznie dostępny.

Aktualizacja do wersji 86.0.4240.111 eliminuje tę podatność. Potencjalne zabezpieczenie zostało opublikowane po ujawnieniu podatności.

Produktinfoedit

Type

Sprzedawca

Name

CPE 2.3infoedit

CPE 2.2infoedit

CVSSv3infoedit

VulDB Meta Base Score: 6.9
VulDB Meta Temp Score: 6.6

VulDB Base Score: 7.3
VulDB Temp Score: 7.0
VulDB Vector: 🔒
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 6.5
NVD Vector: 🔒

CVSSv2infoedit

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VectorComplexityAuthenticationConfidentialityIntegrityAvailability
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock

VulDB Base Score: 🔒
VulDB Temp Score: 🔒
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 🔒

Exploitinfoedit

Klasa: Przepełnienie bufora
CWE: CWE-122
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔒
Status: Nie określono

Price Prediction: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔒

0-Dayunlockunlockunlockunlock
Dzisiajunlockunlockunlockunlock

Threat Intelligenceinfoedit

Threat: 🔍
Adversaries: 🔍
Geopolitics: 🔍
Economy: 🔍
Predictions: 🔍
Przeciwdziałanie: 🔍

Przeciwdziałanieinfoedit

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍

Reaction Time: 🔒
0-Day Time: 🔒
Exposure Time: 🔒

Upgrade: Chrome 86.0.4240.111

Oś czasuinfoedit

2020-07-27 CVE przypisany
2020-10-20 +85 dni Raport opublikowany
2020-10-20 +0 dni Przeciwdziałania ujawnione
2020-10-26 +6 dni Wpis VulDB utworzony
2020-11-27 +32 dni Wpis VulDB zaktualizowany

Źródłainfoedit

Sprzedawca: https://www.google.com/
Produkt: https://www.google.com/chrome/

Raport: Stable Channel Update for Desktop - October 2020
Status: Potwierdzone

CVE: CVE-2020-15999 (🔒)

Wpisinfoedit

Stworzono: 2020-10-26 07:44 AM
Aktualizacje: 2020-11-27 07:22 AM
Changes: (18) vulnerability_cvss3_nvd_av vulnerability_cvss3_nvd_ac vulnerability_cvss3_nvd_pr vulnerability_cvss3_nvd_ui vulnerability_cvss3_nvd_s vulnerability_cvss3_nvd_c vulnerability_cvss3_nvd_i vulnerability_cvss3_nvd_a vulnerability_cvss2_nvd_av vulnerability_cvss2_nvd_ac vulnerability_cvss2_nvd_au vulnerability_cvss2_nvd_ci vulnerability_cvss2_nvd_ii vulnerability_cvss2_nvd_ai vulnerability_cvss3_meta_basescore vulnerability_cvss3_meta_tempscore vulnerability_cvss2_nvd_basescore vulnerability_cvss3_nvd_basescore
Complete: 🔍

Comments

No comments yet. Please log in to comment.

Want to stay up to date on a daily basis?

Enable the mail alert feature now!