Google Chrome przed 86.0.4240.111 Printing memory corruption

wpiseditHistoryDiffjsonxmlCTI
CVSS Meta Temp Score
Exploit Aktualna Cena (≈)
CTI Interest Score
7.7$5k-$25k0.00

Podatność, która została odkryta w Google Chrome (Web Browser). Dotknięta jest nieznana funkcja w komponencie Printing. Poprzez manipulację przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przepełnienie bufora. Wpływa to na poufność, spójność i dostępność.

Informacja o podatności została opublikowana w dniu upubliczniona 2020-10-20 jako Stable Channel Update for Desktop - October 2020. Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem chromereleases.googleblog.com. Podatność ta jest znana jako CVE-2020-16003. Luka jest łatwo eksploitowalna. Atak może zostać przeprowadzony zdalnie. Eksploitacja nie wymaga żadnej formy uwierzytelnienia. Ani szczegóły techniczne, ani exploit nie są publicznie dostępne.

Aktualizacja do wersji 86.0.4240.111 eliminuje tę podatność. Potencjalne zabezpieczenie zostało opublikowane po ujawnieniu podatności.

Produktinfoedit

Rodzaj

Sprzedawca

Name

CPE 2.3infoedit

CPE 2.2infoedit

CVSSv3infoedit

VulDB Meta Base Score: 8.0
VulDB Meta Temp Score: 7.7

VulDB Base Score: 7.3
VulDB Temp Score: 7.0
VulDB Vector: 🔒
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 8.8
NVD Vector: 🔒

CVSSv2infoedit

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VectorComplexityAuthenticationConfidentialityIntegrityAvailability
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock

VulDB Base Score: 🔒
VulDB Temp Score: 🔒
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 🔒

Exploitinfoedit

Klasa: Przepełnienie bufora
CWE: CWE-416
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔒
Status: Nie określono

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔒

0-Dayunlockunlockunlockunlock
Dzisiajunlockunlockunlockunlock

Threat Intelligenceinfoedit

Zagrożenie: 🔍
Przeciwnicy: 🔍
Geopolityka: 🔍
Gospodarka: 🔍
Prognozy: 🔍
Przeciwdziałanie: 🔍

Przeciwdziałanieinfoedit

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍

Reaction Time: 🔒
0-Day Time: 🔒
Exposure Time: 🔒

Upgrade: Chrome 86.0.4240.111

Oś czasuinfoedit

2020-07-27 CVE przypisany
2020-10-20 +85 dni Raport opublikowany
2020-10-20 +0 dni Przeciwdziałania ujawnione
2020-10-26 +6 dni Wpis VulDB utworzony
2020-11-27 +32 dni Wpis VulDB zaktualizowany

Źródłainfoedit

Sprzedawca: https://www.google.com/
Produkt: https://www.google.com/chrome/

Raport: Stable Channel Update for Desktop - October 2020
Status: Potwierdzone

CVE: CVE-2020-16003 (🔒)

Wpisinfoedit

Stworzono: 2020-10-26 07:44 AM
Aktualizacje: 2020-11-27 07:31 AM
Zmiany: (18) vulnerability_cvss3_nvd_av vulnerability_cvss3_nvd_ac vulnerability_cvss3_nvd_pr vulnerability_cvss3_nvd_ui vulnerability_cvss3_nvd_s vulnerability_cvss3_nvd_c vulnerability_cvss3_nvd_i vulnerability_cvss3_nvd_a vulnerability_cvss2_nvd_av vulnerability_cvss2_nvd_ac vulnerability_cvss2_nvd_au vulnerability_cvss2_nvd_ci vulnerability_cvss2_nvd_ii vulnerability_cvss2_nvd_ai vulnerability_cvss3_meta_basescore vulnerability_cvss3_meta_tempscore vulnerability_cvss2_nvd_basescore vulnerability_cvss3_nvd_basescore
Kompletny: 🔍

Komentarze

Are you interested in using VulDB?

Download the whitepaper to learn more about our service!