Pulse Connect Secure/Pulse Policy Secure do 9.1R8 XML External Entity privilege escalation

wpiseditHistoryDiffjsonxmlCTI
CVSS Meta Temp Score
Exploit Aktualna Cena (≈)
CTI Interest Score
6.4$0-$5k0.00

W Pulse Connect Secure i Pulse Policy Secure do 9.1R8 została odkryta podatność. Podatnością dotknięta jest nieznana funkcja w komponencie XML External Entity Handler. Dzięki manipulacji przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przekroczenie uprawnień. Ma to wpływ na poufność, spójność i dostępność.

Informacja o podatności została podana do publicznej wiadomości w dniu 2020-10-27. Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem kb.pulsesecure.net. Podatność ta posiada unikalny identyfikator CVE-2020-15352. Eksploitacja luki jest uważana za łatwą. Możliwe jest zdalne przeprowadzenie ataku. Pomyślna eksploitacja wymaga pojedynczego uwierzytelnienia. Ani szczegóły techniczne nie są znane, ani exploit nie jest dostępny.

Aktualizacja do wersji 9.1R9 eliminuje tę podatność.

Produktinfoedit

Name

CPE 2.3infoedit

CPE 2.2infoedit

CVSSv3infoedit

VulDB Meta Base Score: 6.7
VulDB Meta Temp Score: 6.4

VulDB Base Score: 6.3
VulDB Temp Score: 6.0
VulDB Vector: 🔒
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 7.2
NVD Vector: 🔒

CVSSv2infoedit

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VectorComplexityAuthenticationConfidentialityIntegrityAvailability
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock

VulDB Base Score: 🔒
VulDB Temp Score: 🔒
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 🔒

Exploitinfoedit

Klasa: Przekroczenie uprawnień
CWE: CWE-918
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔒
Status: Nie określono

Price Prediction: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔒

0-Dayunlockunlockunlockunlock
Dzisiajunlockunlockunlockunlock

Threat Intelligenceinfoedit

Threat: 🔍
Adversaries: 🔍
Geopolitics: 🔍
Economy: 🔍
Predictions: 🔍
Przeciwdziałanie: 🔍

Przeciwdziałanieinfoedit

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍

0-Day Time: 🔒

Upgrade: Pulse Connect Secure/Pulse Policy Secure 9.1R9

Oś czasuinfoedit

2020-06-26 CVE przypisany
2020-10-27 +123 dni Raport opublikowany
2020-10-27 +0 dni Wpis VulDB utworzony
2020-11-27 +31 dni Wpis VulDB zaktualizowany

Źródłainfoedit

Raport: kb.pulsesecure.net
Status: Potwierdzone

CVE: CVE-2020-15352 (🔒)

Wpisinfoedit

Stworzono: 2020-10-27 12:10 PM
Aktualizacje: 2020-11-27 12:16 PM
Changes: (18) vulnerability_cvss3_nvd_av vulnerability_cvss3_nvd_ac vulnerability_cvss3_nvd_pr vulnerability_cvss3_nvd_ui vulnerability_cvss3_nvd_s vulnerability_cvss3_nvd_c vulnerability_cvss3_nvd_i vulnerability_cvss3_nvd_a vulnerability_cvss2_nvd_av vulnerability_cvss2_nvd_ac vulnerability_cvss2_nvd_au vulnerability_cvss2_nvd_ci vulnerability_cvss2_nvd_ii vulnerability_cvss2_nvd_ai vulnerability_cvss3_meta_basescore vulnerability_cvss3_meta_tempscore vulnerability_cvss2_nvd_basescore vulnerability_cvss3_nvd_basescore
Complete: 🔍

Comments

No comments yet. Please log in to comment.

Do you want to use VulDB in your project?

Use the official API to access entries easily!