MongoDB Ops Manager do 4.2.17/4.3.9/4.4.2 API Key information disclosure

wpiseditHistoryDiffjsonxmlCTI
CVSS Meta Temp Score
Exploit Aktualna Cena (≈)
CTI Interest Score
4.6$0-$5k0.00

Odkryto lukę w MongoDB Ops Manager do 4.2.17/4.3.9/4.4.2 (Database Software). Podatnością dotknięta jest nieznana funkcja w komponencie API Key Handler. Dzięki manipulowaniu przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności ujawnienie informacji. Ma to wpływ na poufność.

Informacja o podatności została podana do publicznej wiadomości w dniu 2020-11-24. Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem docs.opsmanager.mongodb.com. Podatność ta jest zwana CVE-2020-7927. Wykorzystanie luki jest uważane za trudne. Możliwe jest zdalne zainicjowanie ataku. Pojedyncze uwierzytelnienie jest wymagane do eksploitacji. Ani szczegóły techniczne nie są znane, ani exploit nie jest dostępny.

Aktualizacja do wersji 4.4.3 eliminuje tę podatność.

Produktinfoedit

Rodzaj

Sprzedawca

Name

CPE 2.3infoedit

CPE 2.2infoedit

CVSSv3infoedit

VulDB Meta Base Score: 4.8
VulDB Meta Temp Score: 4.6

VulDB Base Score: 3.1
VulDB Temp Score: 3.0
VulDB Vector: 🔒
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 6.5
NVD Vector: 🔒

CVSSv2infoedit

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VectorComplexityAuthenticationConfidentialityIntegrityAvailability
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock

VulDB Base Score: 🔒
VulDB Temp Score: 🔒
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 🔒

Exploitinfoedit

Klasa: Ujawnienie informacji
CWE: CWE-200
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔒
Status: Nie określono

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔒

0-Dayunlockunlockunlockunlock
Dzisiajunlockunlockunlockunlock

Threat Intelligenceinfoedit

Zagrożenie: 🔍
Przeciwnicy: 🔍
Geopolityka: 🔍
Gospodarka: 🔍
Prognozy: 🔍
Przeciwdziałanie: 🔍

Przeciwdziałanieinfoedit

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍

0-Day Time: 🔒

Upgrade: Ops Manager 4.4.3

Oś czasuinfoedit

2020-01-23 CVE przypisany
2020-11-24 +306 dni Raport opublikowany
2020-11-24 +0 dni Wpis VulDB utworzony
2020-12-10 +16 dni Wpis VulDB zaktualizowany

Źródłainfoedit

Raport: docs.opsmanager.mongodb.com
Status: Potwierdzone
Potwierdzenie: 🔒

CVE: CVE-2020-7927 (🔒)

Wpisinfoedit

Stworzono: 2020-11-24 08:17 AM
Aktualizacje: 2020-12-10 09:19 AM
Zmiany: (19) vulnerability_cvss3_nvd_av vulnerability_cvss3_nvd_ac vulnerability_cvss3_nvd_pr vulnerability_cvss3_nvd_ui vulnerability_cvss3_nvd_s vulnerability_cvss3_nvd_c vulnerability_cvss3_nvd_i vulnerability_cvss3_nvd_a vulnerability_cvss2_nvd_av vulnerability_cvss2_nvd_ac vulnerability_cvss2_nvd_au vulnerability_cvss2_nvd_ci vulnerability_cvss2_nvd_ii vulnerability_cvss2_nvd_ai source_cve_cna vulnerability_cvss3_meta_basescore vulnerability_cvss3_meta_tempscore vulnerability_cvss2_nvd_basescore vulnerability_cvss3_nvd_basescore
Kompletny: 🔍

Komentarze

Are you interested in using VulDB?

Download the whitepaper to learn more about our service!