McAfee Agent do 5.7.0 na Windows Update denial of service

WpisedytowaćHistoryDiffjsonxmlCTI
CVSS Meta Temp ScoreExploit Aktualna Cena (≈)CTI Interest Score
4.2$0-$5k0.00

W McAfee Agent do 5.7.0 na Windows została odkryta podatność. Podatnością dotknięta jest nieznana funkcja w komponencie Update Handler. Dzięki manipulowaniu przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności odmowa usługi. Ma to wpływ na dostępność.

Informacja o podatności została podana do publicznej wiadomości w dniu 2021-01-19 jako SB10343. Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem kc.mcafee.com. Podatność ta posiada unikalny identyfikator CVE-2020-7343. Eksploitacja luki jest uważana za łatwą. Atak musi zostać przeprowadzony lokalnie. Pojedyncze uwierzytelnienie jest wymagane do eksploitacji. Ani szczegóły techniczne nie są znane, ani exploit nie jest dostępny.

Aktualizacja do wersji 5.7.1 eliminuje tę podatność.

Produktinfoedytować

Sprzedawca

Name

CPE 2.3infoedytować

CPE 2.2infoedytować

CVSSv3infoedytować

VulDB Meta Base Score: 4.4
VulDB Meta Temp Score: 4.3

VulDB Base Score: 3.3
VulDB Temp Score: 3.2
VulDB Vector: 🔒
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 5.5
NVD Vector: 🔒

CVSSv2infoedytować

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VectorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianieConfidentialityIntegrityDostępność
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock

VulDB Base Score: 🔒
VulDB Temp Score: 🔒
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 🔒

Exploitinfoedytować

Klasa: Odmowa usługi
CWE: CWE-404
ATT&CK: T1499

Lokalny: Tak
Zdalny: Nie

Dostępność: 🔒
Status: Nie określono
Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔒

0-Dayunlockunlockunlockunlock
Dzisiajunlockunlockunlockunlock

Inteligencja Zagrożeńinfoedytować

Wysiłek: 🔍
Active Actors: 🔍
Active APT Groups: 🔍

Przeciwdziałanieinfoedytować

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍

0-Day Time: 🔒

Upgrade: Agent 5.7.1

Oś czasuinfoedytować

2020-01-21 CVE przypisany
2021-01-19 +364 dni Raport opublikowany
2021-01-19 +0 dni Wpis VulDB utworzony
2021-02-15 +27 dni Wpis VulDB zaktualizowany

Źródłainfoedytować

Sprzedawca: https://www.mcafee.com/

Raport: SB10343
Status: Potwierdzone
Potwierdzenie: 🔒

CVE: CVE-2020-7343 (🔒)

Wpisinfoedytować

Stworzono: 2021-01-19 07:18
Aktualizacje: 2021-02-15 08:47
Zmiany: (19) vulnerability_cvss2_nvd_basescore vulnerability_cvss2_nvd_av vulnerability_cvss2_nvd_ac vulnerability_cvss2_nvd_au vulnerability_cvss2_nvd_ci vulnerability_cvss2_nvd_ii vulnerability_cvss2_nvd_ai vulnerability_cvss3_meta_basescore vulnerability_cvss3_meta_tempscore vulnerability_cvss3_nvd_basescore vulnerability_cvss3_nvd_av vulnerability_cvss3_nvd_ac vulnerability_cvss3_nvd_pr vulnerability_cvss3_nvd_ui vulnerability_cvss3_nvd_s vulnerability_cvss3_nvd_c vulnerability_cvss3_nvd_i vulnerability_cvss3_nvd_a source_cve_cna
Kompletny: 🔍

Komentarze

Brak komentarzy. Języki: . Zaloguj się, aby skomentować.

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!