Google Chrome przed 89.0.4389.72 Performance API privilege escalation

WpisedytowaćHistoryDiffjsonxmlCTI
CVSS Meta Temp ScoreExploit Aktualna Cena (≈)CTI Interest Score
5.1$5k-$25k0.00

Odkryto lukę w Google Chrome (Web Browser). Podatnością dotknięta jest nieznana funkcja w komponencie Performance API. Poprzez manipulowanie przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przekroczenie uprawnień. Wpływa to na poufność, spójność i dostępność.

Informacja o podatności została podana do publicznej wiadomości w dniu 2021-03-05. Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem chromereleases.googleblog.com. Podatność ta jest zwana CVE-2021-21184. Luka jest łatwo eksploitowalna. Atak może zostać zainicjowany zdalnie. Do eksploitacji nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia. Ani szczegóły techniczne nie są znane, ani exploit nie jest dostępny.

Aktualizacja do wersji 89.0.4389.72 eliminuje tę podatność.

Produktinfoedytować

Rodzaj

Sprzedawca

Name

CPE 2.3infoedytować

CPE 2.2infoedytować

CVSSv3infoedytować

VulDB Meta Base Score: 5.3
VulDB Meta Temp Score: 5.1

VulDB Base Score: 6.3
VulDB Temp Score: 6.0
VulDB Vector: 🔒
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 4.3
NVD Vector: 🔒

CVSSv2infoedytować

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VectorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianieConfidentialityIntegrityDostępność
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock

VulDB Base Score: 🔒
VulDB Temp Score: 🔒
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 🔒

Exploitinfoedytować

Klasa: Przekroczenie uprawnień
CWE: CWE-346
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔒
Status: Nie określono

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔒

0-Dayunlockunlockunlockunlock
Dzisiajunlockunlockunlockunlock

Inteligencja Zagrożeńinfoedytować

Zagrożenie: 🔍
Przeciwnicy: 🔍
Geopolityka: 🔍
Gospodarka: 🔍
Prognozy: 🔍
Przeciwdziałanie: 🔍

Przeciwdziałanieinfoedytować

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍

0-Day Time: 🔒

Upgrade: Chrome 89.0.4389.72

Oś czasuinfoedytować

2020-12-21 CVE przypisany
2021-03-05 +74 dni Raport opublikowany
2021-03-05 +0 dni Wpis VulDB utworzony
2021-03-28 +23 dni Wpis VulDB zaktualizowany

Źródłainfoedytować

Sprzedawca: https://www.google.com/
Produkt: https://www.google.com/chrome/

Raport: chromereleases.googleblog.com
Status: Potwierdzone

CVE: CVE-2021-21184 (🔒)

Wpisinfoedytować

Stworzono: 2021-03-05 06:55
Aktualizacje: 2021-03-28 10:26
Zmiany: (20) vulnerability_cwe vulnerability_cvss3_nvd_av vulnerability_cvss3_nvd_ac vulnerability_cvss3_nvd_pr vulnerability_cvss3_nvd_ui vulnerability_cvss3_nvd_s vulnerability_cvss3_nvd_c vulnerability_cvss3_nvd_i vulnerability_cvss3_nvd_a vulnerability_cvss2_nvd_av vulnerability_cvss2_nvd_ac vulnerability_cvss2_nvd_au vulnerability_cvss2_nvd_ci vulnerability_cvss2_nvd_ii vulnerability_cvss2_nvd_ai vulnerability_cvss3_meta_basescore vulnerability_cvss3_meta_tempscore exploit_price_0day vulnerability_cvss2_nvd_basescore vulnerability_cvss3_nvd_basescore
Kompletny: 🔍

Komentarze

Do you know our Splunk app?

Download it now for free!