Apple macOS Font File memory corruption

WpisedytowaćHistoryDiffjsonxmlCTI
CVSS Meta Temp ScoreExploit Aktualna Cena (≈)CTI Interest Score
6.0$0-$5k0.00

Odkryto lukę w Apple macOS (Operating System). Problemem dotknięta jest nieznana funkcja w komponencie Font File Handler. Poprzez manipulowanie przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przepełnienie bufora. Wpływa to na poufność, spójność i dostępność.

Informacja o podatności została opublikowana w dniu 2021-04-03. Podatność ta jest zwana CVE-2020-29624. Luka jest łatwo eksploitowalna. Atak może zostać zainicjowany zdalnie. Nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia w celu eksploitacji. Ani szczegóły techniczne nie są znane, ani exploit nie jest publicznie dostępny.

Aktualizacja eliminuje tę podatność.

Produktinfoedytować

Rodzaj

Sprzedawca

Name

CPE 2.3infoedytować

CPE 2.2infoedytować

CVSSv3infoedytować

VulDB Meta Base Score: 6.3
VulDB Meta Temp Score: 6.0

VulDB Base Score: 6.3
VulDB Temp Score: 6.0
VulDB Vector: 🔒
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2infoedytować

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VectorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianieConfidentialityIntegrityDostępność
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock

VulDB Base Score: 🔒
VulDB Temp Score: 🔒
VulDB Niezawodność: 🔍

Exploitinfoedytować

Klasa: Przepełnienie bufora
CWE: CWE-119
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔒
Status: Nie określono

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔒

0-Dayunlockunlockunlockunlock
Dzisiajunlockunlockunlockunlock

Inteligencja Zagrożeńinfoedytować

Wysiłek: 🔍
Active Actors: 🔍
Active APT Groups: 🔍

Przeciwdziałanieinfoedytować

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍

0-Day Time: 🔒

Oś czasuinfoedytować

2020-12-08 CVE przypisany
2021-04-03 +115 dni Raport opublikowany
2021-04-03 +0 dni Wpis VulDB utworzony
2021-04-08 +5 dni Wpis VulDB zaktualizowany

Źródłainfoedytować

Sprzedawca: https://www.apple.com/

Status: Potwierdzone

CVE: CVE-2020-29624 (🔒)
scip Labs: https://www.scip.ch/en/?labs.20180712

Wpisinfoedytować

Stworzono: 2021-04-03 10:36
Aktualizacje: 2021-04-08 15:01
Zmiany: (5) source_cve_assigned source_cve_nvd_summary vulnerability_cvss2_vuldb_tempscore vulnerability_cvss3_vuldb_tempscore vulnerability_cvss3_meta_tempscore
Kompletny: 🔍

Komentarze

Want to stay up to date on a daily basis?

Enable the mail alert feature now!