Home Clean Services Management System 1.0 admin/login.php username sql injection

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
4.5$0-$5k0.00

Odkryto lukę w Home Clean Services Management System 1.0. Dotknięta jest nieznana funkcja w pliku admin/login.php. Poprzez manipulowanie argumentem username wartością wejściową admin%'/**/AND/**/(SELECT/**/5383/**/FROM/**/(SELECT(SLEEP(5)))JPeh)/**/AND/**/'frfq%'='frfq można doprowadzić do wystąpienia podatności sql injection. Dokładne konsekwencje udanego ataku nie zostały dotąd poznane.

Informacja o podatności została opublikowana w dniu upubliczniona 2022-05-24. Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem github.com. Podatność ta jest zwana CVE-2022-1838. Techniczne szczegóły, jak również publiczny exploit są znane.

Uważa się go za proof-of-concept. Exploit można ściągnąć pod adresem github.com. Poprzez wyszukiwanie inurl:admin/login.php, możliwe jest odnajdowanie podatnych celów przy użyciu techniki Google Hacking.

Nie są znane żadne środki zaradcze. Sugerowana jest zamiana podatnego komponentu na produkt alternatywny.

Produktinfo

Imię

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 4.7
VulDB Wynik metatemperatury: 4.5

VulDB Wynik podstawowy: 4.7
VulDB Wynik tymczasowy: 4.3
VulDB Wektor: 🔒
VulDB Niezawodność: 🔍

CNA Wynik podstawowy: 4.7
CNA Wektor (VulDB): 🔒

CVSSv2info

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔒
VulDB Wynik tymczasowy: 🔒
VulDB Niezawodność: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Sql injection
CWE: CWE-89 / CWE-74 / CWE-707
ATT&CK: T1505

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔒
Dostęp: Publiczny
Status: Proof-of-Concept
Pobierać: 🔒
Google Hack: 🔒

EPSS Score: 🔒
EPSS Percentile: 🔒

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔒

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: wiadomo nie ograniczanie
Status: 🔍

0-dniowy czas: 🔒

Oś czasuinfo

2022-05-24 Raport opublikowany
2022-05-24 +0 dni CVE przypisany
2022-05-24 +0 dni Wpis VulDB utworzony
2022-05-29 +5 dni Wpis VulDB zaktualizowany

Źródłainfo

Raport: github.com
Status: Nie określono

CVE: CVE-2022-1838 (🔒)
scip Labs: https://www.scip.ch/en/?labs.20161013

Wpisinfo

Stworzono: 2022-05-24 06:30
Aktualizacje: 2022-05-29 09:37
Zmiany: 2022-05-24 06:30 (41), 2022-05-29 09:29 (2), 2022-05-29 09:32 (11), 2022-05-29 09:37 (1)
Kompletny: 🔍
Zgłaszający: webray.com.cn

Dyskusja

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!