Trend Micro Apex One/Apex One as a Service privilege escalation

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
6.3$5k-$25k0.00

Podatność, która została odkryta w Trend Micro Apex One i Apex One as a Service. Dotknięta jest nieznana funkcja. Poprzez manipulację przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przekroczenie uprawnień. Dokładne konsekwencje udanego ataku nie zostały dotąd poznane.

Informacja o podatności została opublikowana w dniu upubliczniona 2022-09-20 jako ZDI-22-1190. Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem zerodayinitiative.com. Podatność ta jest znana jako CVE-2022-40142. Ani szczegóły techniczne, ani exploit nie są publicznie dostępne.

Nie są znane żadne środki zaradcze. Sugerowana jest zamiana podatnego komponentu na produkt alternatywny.

Produktinfo

Sprzedawca

Imię

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 6.3
VulDB Wynik metatemperatury: 6.3

VulDB Wynik podstawowy: 6.3
VulDB Wynik tymczasowy: 6.3
VulDB Wektor: 🔒
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔒
VulDB Wynik tymczasowy: 🔒
VulDB Niezawodność: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Przekroczenie uprawnień
CWE: CWE-59
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔒
Status: Nie określono

EPSS Score: 🔒
EPSS Percentile: 🔒

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔒

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: wiadomo nie ograniczanie
Status: 🔍

0-dniowy czas: 🔒

Oś czasuinfo

2022-09-06 CVE przypisany
2022-09-20 +14 dni Raport opublikowany
2022-09-20 +0 dni Wpis VulDB utworzony
2022-09-20 +0 dni Wpis VulDB zaktualizowany

Źródłainfo

Sprzedawca: trendmicro.com

Raport: ZDI-22-1190
Status: Potwierdzone
Potwierdzenie: 🔒

CVE: CVE-2022-40142 (🔒)

Wpisinfo

Stworzono: 2022-09-20 09:54
Zmiany: (19) vulnerability_cvss2_vuldb_basescore vulnerability_cvss2_vuldb_tempscore vulnerability_cvss2_vuldb_av vulnerability_cvss2_vuldb_ac vulnerability_cvss2_vuldb_au vulnerability_cvss2_vuldb_ci vulnerability_cvss2_vuldb_ii vulnerability_cvss2_vuldb_ai vulnerability_cvss2_vuldb_e vulnerability_cvss2_vuldb_rl vulnerability_cvss2_vuldb_rc vulnerability_cvss3_meta_basescore vulnerability_cvss3_meta_tempscore vulnerability_cvss3_vuldb_basescore vulnerability_cvss3_vuldb_tempscore vulnerability_cvss3_vuldb_e vulnerability_cvss3_vuldb_rl advisory_date exploit_price_0day
Kompletny: 🔍

Komentarze

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Want to stay up to date on a daily basis?

Enable the mail alert feature now!