MZ Automation libiec61850 do 1.4 MMS File Services mms_client_files.c filename directory traversal

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
6.5$0-$5k0.05

Podatność, która została odkryta w MZ Automation libiec61850 do 1.4 (Automation Software). Podatnością dotknięta jest nieznana funkcja w pliku src/mms/iso_mms/client/mms_client_files.c w komponencie MMS File Services. Dzięki manipulacji argumentem filename przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności directory traversal. Dokładne konsekwencje udanego ataku są dotychczas nieznane.

Informacja o podatności została podana do publicznej wiadomości w dniu 2022-11-13 jako 10622ba36bb3910c151348f1569f039ecdd8786f. Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem github.com. Podatność ta jest znana jako CVE-2022-3976. Szczegóły techniczne są znane, ale exploit nie jest dostępny.

Aktualizacja do wersji 1.5 eliminuje tę podatność. Aktualizacja jest dostępna pod adresem github.com. Zastosowanie poprawki 10622ba36bb3910c151348f1569f039ecdd8786f eliminuje problem. Poprawka jet dostępna pod adresem github.com. Sugeruje się, że najlepszym zabezpieczeniem jest aktualizacja do najnowszej wersji.

Produktinfo

Rodzaj

Sprzedawca

Imię

Licencja

  • open-source

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 6.6
VulDB Wynik metatemperatury: 6.5

VulDB Wynik podstawowy: 5.5
VulDB Wynik tymczasowy: 5.3
VulDB Wektor: 🔒
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 8.8
NVD Wektor: 🔒

CNA Wynik podstawowy: 5.5
CNA Wektor (VulDB): 🔒

CVSSv2info

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔒
VulDB Wynik tymczasowy: 🔒
VulDB Niezawodność: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Directory traversal
CWE: CWE-22
ATT&CK: T1006

Lokalny: Nie
Zdalny: Częściowo

Dostępność: 🔒
Status: Nie określono

EPSS Score: 🔒
EPSS Percentile: 🔒

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔒

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍

0-dniowy czas: 🔒

Upgrade: libiec61850 1.5
Poprawka: 10622ba36bb3910c151348f1569f039ecdd8786f

Oś czasuinfo

2022-11-13 Raport opublikowany
2022-11-13 +0 dni CVE przypisany
2022-11-13 +0 dni Wpis VulDB utworzony
2022-12-17 +34 dni Wpis VulDB zaktualizowany

Źródłainfo

Raport: 10622ba36bb3910c151348f1569f039ecdd8786f
Status: Potwierdzone

CVE: CVE-2022-3976 (🔒)

Wpisinfo

Stworzono: 2022-11-13 15:10
Aktualizacje: 2022-12-17 15:24
Zmiany: 2022-11-13 15:10 (46), 2022-12-17 15:18 (3), 2022-12-17 15:24 (21)
Kompletny: 🔍

Dyskusja

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Might our Artificial Intelligence support you?

Check our Alexa App!