OpenDaylight do 0.16.4 AAA UserStore.java deleteUser sql injection

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
6.4$0-$5k0.00

Podatność, która została odkryta w OpenDaylight do 0.16.4. Podatnością dotknięta jest funkcja deleteUser w pliku aaa-idm-store-h2/src/main/java/org/opendaylight/aaa/datastore/h2/UserStore.java w komponencie AAA. Dzięki manipulowaniu przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności sql injection. Dokładne konsekwencje udanego ataku są dotychczas nieznane.

Informacja o podatności została podana do publicznej wiadomości w dniu 2022-11-27. Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem git.opendaylight.org. Podatność ta jest znana jako CVE-2022-45931. Szczegóły techniczne są znane, ale exploit nie jest dostępny.

Aktualizacja do wersji 0.16.5 eliminuje tę podatność. Zastosowanie poprawka eliminuje problem. Poprawka jet dostępna pod adresem git.opendaylight.org. Sugeruje się, że najlepszym zabezpieczeniem jest aktualizacja do najnowszej wersji.

Produktinfo

Imię

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 6.5
VulDB Wynik metatemperatury: 6.4

VulDB Wynik podstawowy: 5.5
VulDB Wynik tymczasowy: 5.3
VulDB Wektor: 🔒
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 7.5
NVD Wektor: 🔒

CVSSv2info

AVACAuCIA
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔒
VulDB Wynik tymczasowy: 🔒
VulDB Niezawodność: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Sql injection
CWE: CWE-89 / CWE-74 / CWE-707
ATT&CK: T1505

Lokalny: Nie
Zdalny: Częściowo

Dostępność: 🔒
Status: Nie określono

EPSS Score: 🔒
EPSS Percentile: 🔒

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔒

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍

0-dniowy czas: 🔒

Upgrade: OpenDaylight 0.16.5
Poprawka: git.opendaylight.org

Oś czasuinfo

2022-11-27 Raport opublikowany
2022-11-27 +0 dni CVE przypisany
2022-11-27 +0 dni Wpis VulDB utworzony
2022-12-23 +26 dni Wpis VulDB zaktualizowany

Źródłainfo

Raport: git.opendaylight.org
Status: Potwierdzone

CVE: CVE-2022-45931 (🔒)

Wpisinfo

Stworzono: 2022-11-27 08:46
Aktualizacje: 2022-12-23 15:29
Zmiany: 2022-11-27 08:46 (42), 2022-12-23 15:29 (11)
Kompletny: 🔍

Dyskusja

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Want to stay up to date on a daily basis?

Enable the mail alert feature now!