Codiad 2.8.0 process.php saveJSON data information disclosure

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
4.5$0-$5k0.00

Odkryto lukę w Codiad 2.8.0. Problemem dotknięta jest funkcja saveJSON w pliku components/install/process.php. Dzięki manipulowaniu argumentem data przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności ujawnienie informacji. Ma to wpływ na poufność.

Informacja o podatności została opublikowana w dniu 2023-02-19 jako 974. Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem github.com. Podatność ta jest zwana CVE-2017-20178. Szczegóły techniczne są znane, ale brak dostępnego exploita.

Poprzez wyszukiwanie inurl:components/install/process.php, możliwe jest odnajdowanie podatnych celów przy użyciu techniki Google Hacking.

Aktualizacja do wersji 2.8.1 eliminuje tę podatność. Aktualizacja jest dostępna pod adresem github.com. Zastosowanie poprawki 517119de673e62547ee472a730be0604f44342b5 eliminuje problem. Poprawka jet dostępna pod adresem github.com. Sugeruje się, że najlepszym zabezpieczeniem jest aktualizacja do najnowszej wersji.

Produktinfo

Imię

Wersja

Licencja

Wsparcie

  • end of life

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 4.6
VulDB Wynik metatemperatury: 4.5

VulDB Wynik podstawowy: 3.1
VulDB Wynik tymczasowy: 3.0
VulDB Wektor: 🔒
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 7.5
NVD Wektor: 🔒

CNA Wynik podstawowy: 3.1
CNA Wektor (VulDB): 🔒

CVSSv2info

AVACAuCIA
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔒
VulDB Wynik tymczasowy: 🔒
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 🔒

Exploitinfo

Klasa: Ujawnienie informacji
CWE: CWE-200 / CWE-284 / CWE-266
ATT&CK: T1592

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔒
Status: Nie określono
Google Hack: 🔒

EPSS Score: 🔒
EPSS Percentile: 🔒

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔒

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍

0-dniowy czas: 🔒

Upgrade: Codiad 2.8.1
Poprawka: 517119de673e62547ee472a730be0604f44342b5

Oś czasuinfo

2023-02-19 Raport opublikowany
2023-02-19 +0 dni CVE przypisany
2023-02-19 +0 dni Wpis VulDB utworzony
2023-03-23 +32 dni Wpis VulDB zaktualizowany

Źródłainfo

Raport: 974
Status: Potwierdzone

CVE: CVE-2017-20178 (🔒)

Wpisinfo

Stworzono: 2023-02-19 16:53
Aktualizacje: 2023-03-23 10:56
Zmiany: 2023-02-19 16:53 (46), 2023-03-23 10:45 (2), 2023-03-23 10:50 (28), 2023-03-23 10:56 (1)
Kompletny: 🔍

Dyskusja

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Are you interested in using VulDB?

Download the whitepaper to learn more about our service!