Pegasi Web Server 0.2.2 cross site scripting

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
4.1$0-$5k0.00

Podatność została odkryta w Pegasi Web Server 0.2.2 (Web Server). Problemem dotknięta jest nieznana funkcja. Poprzez manipulowanie przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności cross site scripting. Wpływa to na spójność.

Informacja o podatności została opublikowana w dniu 2004-03-11 przez osobę/y Donato Ferrante (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem archives.neohapsis.com. Podatność ta została oznaczona identyfikatorem CVE-2004-2618. Atak może zostać zainicjowany zdalnie. Nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia w celu eksploitacji. Szczegóły techniczne są nieznane, ale exploit jest dostępny.

Exploit został ujawniony przed wydaniem poprawki. Uważa się go za proof-of-concept.

Nie są znane żadne środki zaradcze. Sugerowana jest zamiana podatnego komponentu na produkt alternatywny.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności X-Force (15436).

Produktinfo

Rodzaj

Imię

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 4.3
VulDB Wynik metatemperatury: 4.1

VulDB Wynik podstawowy: 4.3
VulDB Wynik tymczasowy: 4.1
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Cross site scripting
CWE: CWE-80 / CWE-74 / CWE-707
ATT&CK: T1059.007

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Status: Proof-of-Concept

EPSS Score: 🔍
EPSS Percentile: 🔍

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Qualys ID: 🔍
Qualys Imię: 🔍

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: wiadomo nie ograniczanie
Status: 🔍

0-dniowy czas: 🔍

Oś czasuinfo

2004-03-11 🔍
2004-03-11 +0 dni 🔍
2004-03-11 +0 dni 🔍
2004-03-15 +3 dni 🔍
2004-03-15 +0 dni 🔍
2004-12-31 +290 dni 🔍
2005-12-04 +338 dni 🔍
2015-03-09 +3382 dni 🔍
2017-07-19 +863 dni 🔍

Źródłainfo

Raport: archives.neohapsis.com
Badacz: Donato Ferrante
Status: Nie określono
Potwierdzenie: 🔍

CVE: CVE-2004-2618 (🔍)
X-Force: 15436 - Pegasi Web Server cross-site scripting
SecurityFocus: 9847 - Pegasi Web Server Multiple Input Validation Vulnerabilities
Secunia: 11122 - Pegasi Web Server Directory Traversal and Cross-Site Scripting, Moderately Critical
OSVDB: 4255 - Pegasi Web Server Error Page XSS

scip Labs: https://www.scip.ch/en/?labs.20161013
Zobacz także: 🔍

Wpisinfo

Stworzono: 2015-03-09 16:55
Aktualizacje: 2017-07-19 09:57
Zmiany: 2015-03-09 16:55 (59), 2017-07-19 09:57 (7)
Kompletny: 🔍

Dyskusja

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!