VDB-23610 · CVE-2004-2745 · BID 9461

Anteco Visual Technologies OwnServer 1.0 directory traversal

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
7.5$0-$5k0.00

Podatność została odkryta w Anteco Visual Technologies OwnServer 1.0. Dotknięta jest nieznana funkcja. Dzięki manipulowaniu przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności directory traversal. Ma to wpływ na poufność.

Informacja o podatności została opublikowana w dniu upubliczniona 2004-12-31 przez osobę/y Rafel Ivgi (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem securitytracker.com. Podatność ta została oznaczona identyfikatorem CVE-2004-2745. Eksploitacja luki uchodzi za łatwą. Możliwe jest zdalne zainicjowanie ataku. Eksploitacja nie wymaga żadnej formy uwierzytelnienia. Ani szczegóły techniczne, ani exploit nie są publicznie dostępne.

Nie są znane żadne środki zaradcze. Sugerowana jest zamiana podatnego komponentu na produkt alternatywny.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności SecurityTracker (ID 1008800).

Produktinfo

Sprzedawca

Imię

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 7.5
VulDB Wynik metatemperatury: 7.5

VulDB Wynik podstawowy: 7.5
VulDB Wynik tymczasowy: 7.5
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Directory traversal
CWE: CWE-22
ATT&CK: T1006

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Status: Nie określono

EPSS Score: 🔍
EPSS Percentile: 🔍

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: wiadomo nie ograniczanie
Status: 🔍

0-dniowy czas: 🔍

Oś czasuinfo

2004-01-20 🔍
2004-01-21 +1 dni 🔍
2004-12-31 +345 dni 🔍
2004-12-31 +0 dni 🔍
2007-10-31 +1034 dni 🔍
2015-03-10 +2687 dni 🔍
2018-06-30 +1208 dni 🔍

Źródłainfo

Raport: securitytracker.com
Badacz: Rafel Ivgi
Status: Nie określono

CVE: CVE-2004-2745 (🔍)
SecurityTracker: 1008800
SecurityFocus: 9461 - Anteco Visual Technologies OwnServer Directory Traversal Vulnerability

Wpisinfo

Stworzono: 2015-03-10 12:14
Aktualizacje: 2018-06-30 09:19
Zmiany: (6) vulnerability_cvss2_nvd_av vulnerability_cvss2_nvd_ac vulnerability_cvss2_nvd_au vulnerability_cvss2_nvd_ci vulnerability_cvss2_nvd_ii vulnerability_cvss2_nvd_ai
Kompletny: 🔍

Komentarze

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Do you know our Splunk app?

Download it now for free!