VDB-25214 · CVE-2005-1607 · OSVDB 16454

Remote Cart shop.cgi cross site scripting

wpiseditHistoryDiffjsonxmlCTI
CVSS Meta Temp Score
Exploit Aktualna Cena (≈)
CTI Interest Score
6.0$0-$5k0.00

W Remote Cart została stwierdzona podatność. Problemem dotknięta jest nieznana funkcja w pliku shop.cgi. Dzięki manipulowaniu przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności cross site scripting. Ma to wpływ na poufność, spójność i dostępność.

Informacja o podatności została opublikowana w dniu 1993-12-12 (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem osvdb.org. Identyfikatorem tej podatności jest CVE-2005-1607. Możliwe jest zdalne zainicjowanie ataku. Nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia w celu eksploitacji. Techniczne szczegóły i exploit są znane.

Exploit został ujawniony jeszcze przed wydaniem poprawki. Uważa się go za proof-of-concept.

Nie są znane żadne środki zaradcze. Sugerowana jest zamiana podatnego komponentu na produkt alternatywny.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności SecurityTracker (ID 1013903).

Produktinfoedit

Name

CPE 2.3infoedit

CPE 2.2infoedit

CVSSv3infoedit

VulDB Meta Base Score: 6.3
VulDB Meta Temp Score: 6.0

VulDB Base Score: 6.3
VulDB Temp Score: 6.0
VulDB Vector: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2infoedit

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VectorComplexityAuthenticationConfidentialityIntegrityAvailability
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock

VulDB Base Score: 🔍
VulDB Temp Score: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 🔍

Exploitinfoedit

Klasa: Cross site scripting
CWE: CWE-80
ATT&CK: T1059.007

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Status: Proof-of-Concept

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayunlockunlockunlockunlock
Dzisiajunlockunlockunlockunlock

Threat Intelligenceinfoedit

Zagrożenie: 🔍
Przeciwnicy: 🔍
Geopolityka: 🔍
Gospodarka: 🔍
Prognozy: 🔍
Przeciwdziałanie: 🔍

Przeciwdziałanieinfoedit

Zalecane: wiadomo nie ograniczanie
Status: 🔍

0-Day Time: 🔍

Oś czasuinfoedit

1993-12-12 🔍
1993-12-12 +0 dni 🔍
2005-05-06 +4162 dni 🔍
2005-05-13 +7 dni 🔍
2005-05-16 +2 dni 🔍
2005-05-16 +0 dni 🔍
2015-03-11 +3586 dni 🔍
2017-07-25 +867 dni 🔍

Źródłainfoedit

Raport: osvdb.org
Status: Nie określono

CVE: CVE-2005-1607 (🔍)
SecurityTracker: 1013903 - Remote Cart Input Validation Bugs Permit Cross-Site Scripting Attacks
OSVDB: 16454 - Sendmail mail from: Piped Command Execution

scip Labs: https://www.scip.ch/en/?labs.20161013

Wpisinfoedit

Stworzono: 2015-03-11 11:41
Aktualizacje: 2017-07-25 11:48
Zmiany: (6) vulnerability_cvss2_nvd_av vulnerability_cvss2_nvd_ac vulnerability_cvss2_nvd_au vulnerability_cvss2_nvd_ci vulnerability_cvss2_nvd_ii vulnerability_cvss2_nvd_ai
Kompletny: 🔍

Komentarze

Are you interested in using VulDB?

Download the whitepaper to learn more about our service!