Mywebland MyBloggie 2.1.1 admin.php mybloggie_root_path privilege escalation

wpiseditHistoryDiffjsonxmlCTI
CVSS Meta Temp Score
Exploit Aktualna Cena (≈)
CTI Interest Score
6.9$0-$5k0.00

Podatność została odkryta w Mywebland MyBloggie 2.1.1. Dotknięta jest nieznana funkcja w pliku admin.php. Poprzez manipulowanie argumentem mybloggie_root_path przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przekroczenie uprawnień. Wpływa to na poufność, spójność i dostępność.

Informacja o podatności została opublikowana w dniu upubliczniona 2006-06-06 przez osobę/y ERNE (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem securityfocus.com. Podatność ta została oznaczona identyfikatorem CVE-2006-2859. Luka uchodzi za łatwo wykorzystywalną. Atak może zostać zainicjowany zdalnie. Eksploitacja nie wymaga żadnej formy uwierzytelnienia. Techniczne szczegóły, jak również publiczny exploit są znane.

Uważa się go za proof-of-concept. Exploit można ściągnąć pod adresem securityfocus.com. Faktyczne istnienie tej podatności jest wciąż wątpliwe.

Nie są znane żadne środki zaradcze. Sugerowana jest zamiana podatnego komponentu na produkt alternatywny.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności SecurityFocus (BID 18241).

Produktinfoedit

Sprzedawca

Name

CPE 2.3infoedit

CPE 2.2infoedit

CVSSv3infoedit

VulDB Meta Base Score: 7.3
VulDB Meta Temp Score: 6.9

VulDB Base Score: 7.3
VulDB Temp Score: 6.9
VulDB Vector: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2infoedit

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VectorComplexityAuthenticationConfidentialityIntegrityAvailability
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock

VulDB Base Score: 🔍
VulDB Temp Score: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 🔍

Exploitinfoedit

Klasa: Przekroczenie uprawnień
CWE: CWE-73
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Dostęp: Publiczny
Status: Proof-of-Concept
Download: 🔍

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayunlockunlockunlockunlock
Dzisiajunlockunlockunlockunlock

Threat Intelligenceinfoedit

Zagrożenie: 🔍
Przeciwnicy: 🔍
Geopolityka: 🔍
Gospodarka: 🔍
Prognozy: 🔍
Przeciwdziałanie: 🔍

Przeciwdziałanieinfoedit

Zalecane: wiadomo nie ograniczanie
Status: 🔍

0-Day Time: 🔍

Oś czasuinfoedit

2006-06-02 🔍
2006-06-06 +4 dni 🔍
2006-06-06 +0 dni 🔍
2006-06-06 +0 dni 🔍
2015-03-12 +3201 dni 🔍
2018-08-14 +1251 dni 🔍

Źródłainfoedit

Raport: securityfocus.com
Badacz: ERNE
Status: Nie określono
Sporny: 🔍

CVE: CVE-2006-2859 (🔍)
SecurityFocus: 18241 - MyBloggie Multiple Remote File Include Vulnerabilities

scip Labs: https://www.scip.ch/en/?labs.20161013

Wpisinfoedit

Stworzono: 2015-03-12 02:25 PM
Aktualizacje: 2018-08-14 08:18 AM
Zmiany: (2) advisory_person_nickname exploit_url
Kompletny: 🔍

Komentarze

Do you know our Splunk app?

Download it now for free!