Mywebland myBloggie 2.1.5 index.php PATH_INFO cross site scripting

wpiseditHistoryDiffjsonxmlCTI
CVSS Meta Temp Score
Exploit Aktualna Cena (≈)
CTI Interest Score
6.1$0-$5k0.00

W Mywebland myBloggie 2.1.5 została stwierdzona podatność. Problemem dotknięta jest nieznana funkcja w pliku index.php. Poprzez manipulowanie argumentem PATH_INFO przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności cross site scripting. Wpływa to na poufność, spójność i dostępność.

Informacja o podatności została opublikowana w dniu 2007-01-17 przez osobę/y CorryL (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem securityfocus.com. Identyfikatorem tej podatności jest CVE-2007-0353. Atak może zostać zainicjowany zdalnie. Nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia w celu eksploitacji. Techniczne szczegóły, jak również publiczny exploit są znane.

Uważa się go za bardzo funkcjonalny. Exploit można ściągnąć pod adresem securityfocus.com.

Nie są znane żadne środki zaradcze. Sugerowana jest zamiana podatnego komponentu na produkt alternatywny.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności SecurityFocus (BID 22097), X-Force (31554), Secunia (SA23818) i SecurityTracker (ID 1017531).

Produktinfoedit

Sprzedawca

Name

CPE 2.3infoedit

CPE 2.2infoedit

CVSSv3infoedit

VulDB Meta Base Score: 6.3
VulDB Meta Temp Score: 6.1

VulDB Base Score: 6.3
VulDB Temp Score: 6.1
VulDB Vector: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2infoedit

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
VectorComplexityAuthenticationConfidentialityIntegrityAvailability
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock
unlockunlockunlockunlockunlockunlock

VulDB Base Score: 🔍
VulDB Temp Score: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Base Score: 🔍

Exploitinfoedit

Klasa: Cross site scripting
CWE: CWE-80
ATT&CK: T1059.007

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Dostęp: Publiczny
Status: Bardzo funkcjonalny
Download: 🔍

Price Prediction: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayunlockunlockunlockunlock
Dzisiajunlockunlockunlockunlock

Threat Intelligenceinfoedit

Threat: 🔍
Adversaries: 🔍
Geopolitics: 🔍
Economy: 🔍
Predictions: 🔍
Przeciwdziałanie: 🔍

Przeciwdziałanieinfoedit

Zalecane: wiadomo nie ograniczanie
Status: 🔍

0-Day Time: 🔍

Oś czasuinfoedit

2007-01-17 🔍
2007-01-17 +0 dni 🔍
2007-01-17 +0 dni 🔍
2007-01-18 +0 dni 🔍
2007-01-18 +0 dni 🔍
2007-01-18 +0 dni 🔍
2007-01-18 +0 dni 🔍
2015-03-12 +2974 dni 🔍
2018-08-17 +1254 dni 🔍

Źródłainfoedit

Raport: securityfocus.com
Badacz: CorryL
Status: Nie określono

CVE: CVE-2007-0353 (🔍)
SecurityFocus: 22097 - MyBloggie Multiple Cross-Site Scripting Vulnerabilities
Secunia: 23818 - myBloggie Two Cross-Site Scripting Vulnerabilities, Less Critical
X-Force: 31554 - myBloggie index.php and login.php cross-site scripting
SecurityTracker: 1017531
OSVDB: 32929 - myBloggie index.php PATH_INFO Parameter XSS

scip Labs: https://www.scip.ch/en/?labs.20161013
Zobacz także: 🔍

Wpisinfoedit

Stworzono: 2015-03-12 10:21 PM
Aktualizacje: 2018-08-17 07:11 AM
Changes: (9) vulnerability_cvss2_nvd_av vulnerability_cvss2_nvd_ac vulnerability_cvss2_nvd_au vulnerability_cvss2_nvd_ci vulnerability_cvss2_nvd_ii vulnerability_cvss2_nvd_ai exploit_url source_secunia source_secunia_date
Complete: 🔍

Comments

No comments yet. Please log in to comment.

Do you need the next level of professionalism?

Upgrade your account now!