DZCP deV!L`z Clanportal 1.5.2 inc/config.php basePath privilege escalation

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
6.6$0-$5k0.78

W DZCP deV!L`z Clanportal 1.5.2 została stwierdzona podatność. Problemem dotknięta jest nieznana funkcja w pliku inc/config.php. Poprzez manipulowanie argumentem basePath przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przekroczenie uprawnień. Wpływa to na poufność, spójność i dostępność.

Informacja o podatności została opublikowana w dniu 2010-03-15 (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem vupen.com. Identyfikatorem tej podatności jest CVE-2010-0966. Atak może zostać zainicjowany zdalnie. Nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia w celu eksploitacji. Techniczne szczegóły, jak również publiczny exploit są znane. Przyczyna tej luki jest ta czesc kodu:

function show($tpl, $array)
{
 global $tmpdir;
  $template = "../inc/_templates_/".$tmpdir."/".$tpl;
  
  if($fp = @fopen($template.".".html, "r"))
   $tpl = @fread($fp, filesize($template.".".html));
   
  $array['dir'] = '../inc/_templates_/'.$tmpdir;
  foreach($array as $value => $code)
  {
   $tpl = str_replace('['.$value.']', $code, $tpl);
  }
 return $tpl;
}

Exploit został stworzony przez cr4wl3r w PHP i opublikowany później , niż raport o błędzie. Uważa się go za proof-of-concept. Exploit można ściągnąć pod adresem exploit-db.com.

Aktualizacja do wersji 1.5.4 eliminuje tę podatność. Potencjalne zabezpieczenie zostało opublikowane 1 dni po ujawnieniu podatności.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności Exploit-DB (11735).

Produktinfo

Sprzedawca

Imię

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 7.3
VulDB Wynik metatemperatury: 6.6

VulDB Wynik podstawowy: 7.3
VulDB Wynik tymczasowy: 6.6
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Przekroczenie uprawnień
CWE: CWE-94
ATT&CK: T1059

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Dostęp: Publiczny
Status: Proof-of-Concept
Autor: cr4wl3r
Język programowania: 🔍
Pobierać: 🔍

EPSS Score: 🔍
EPSS Percentile: 🔍

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Exploit-DB: 🔍

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍

Czas reakcji: 🔍
0-dniowy czas: 🔍
Czas ekspozycji: 🔍
Wykorzystaj czas opóźnienia: 🔍

Upgrade: deV!L`z Clanportal 1.5.4

Oś czasuinfo

2010-03-15 🔍
2010-03-15 +0 dni 🔍
2010-03-15 +0 dni 🔍
2010-03-15 +0 dni 🔍
2010-03-16 +0 dni 🔍
2010-03-16 +0 dni 🔍
2010-03-16 +0 dni 🔍
2015-03-19 +1829 dni 🔍
2019-03-23 +1465 dni 🔍

Źródłainfo

Raport: vupen.com
Status: Nie określono

CVE: CVE-2010-0966 (🔍)
Secunia: 38902 - deV!L'z Clanportal "basePath" File Inclusion Vulnerability, Highly Critical
OSVDB: 62924 - deV!L'z Clanportal inc/config.php basePath Parameter Remote File Inclusion
Vupen: ADV-2010-0615

scip Labs: https://www.scip.ch/en/?labs.20161013
Inne: 🔍

Wpisinfo

Stworzono: 2015-03-19 12:22
Aktualizacje: 2019-03-23 15:59
Zmiany: (2) source_cve_assigned source_vupen
Kompletny: 🔍

Komentarze

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Do you want to use VulDB in your project?

Use the official API to access entries easily!