Cisco Wireless LAN Controller do 7.x cross site scripting

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
4.1$0-$5k0.00

W Cisco Wireless LAN Controller do 7.x (Wireless LAN Software) została stwierdzona podatność. Dotknięta jest nieznana funkcja. Poprzez manipulację przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności cross site scripting. Wpływa to na spójność.

Informacja o podatności została opublikowana w dniu upubliczniona 2015-04-07 z firmy Cisco jako 38222 w formie potwierdzone vulnerability alert (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem tools.cisco.com. Identyfikatorem tej podatności jest CVE-2015-0690. Luka uchodzi za łatwo wykorzystywalną. Atak może zostać przeprowadzony zdalnie. Eksploitacja nie wymaga żadnej formy uwierzytelnienia. Szczegóły techniczne są nieznane, ale exploit jest dostępny.

Uważa się go za bardzo funkcjonalny.

Aktualizacja do wersji 8.0 eliminuje tę podatność.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności X-Force (102127), SecurityTracker (ID 1032024) i Vulnerability Center (SBV-49779).

Produktinfo

Rodzaj

Sprzedawca

Imię

Licencja

  • commercial

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 4.3
VulDB Wynik metatemperatury: 4.1

VulDB Wynik podstawowy: 4.3
VulDB Wynik tymczasowy: 4.1
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Cross site scripting
CWE: CWE-79 / CWE-74 / CWE-707
ATT&CK: T1059.007

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Status: Bardzo funkcjonalny

EPSS Score: 🔍
EPSS Percentile: 🔍

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍
Upgrade: Wireless LAN Controller 8.0

Oś czasuinfo

2015-01-07 🔍
2015-04-06 +89 dni 🔍
2015-04-06 +0 dni 🔍
2015-04-06 +0 dni 🔍
2015-04-06 +0 dni 🔍
2015-04-07 +1 dni 🔍
2015-04-07 +0 dni 🔍
2015-04-20 +13 dni 🔍
2017-06-26 +798 dni 🔍

Źródłainfo

Sprzedawca: cisco.com

Raport: 38222
Organizacja: Cisco
Status: Potwierdzone

CVE: CVE-2015-0690 (🔍)
X-Force: 102127 - Cisco Wireless LAN Controller HTML help system cross-site scripting
SecurityTracker: 1032024 - Cisco Wireless LAN Controller Input Validation Flaw in HTML Help System Permits Cross-Site Scripting Attacks
Vulnerability Center: 49779 - Cisco Wireless LAN Controller HTML Help Remote XSS Vulnerability, Medium
SecurityFocus: 73927 - Cisco Wireless LAN Controller HTML Help Component Cross Site Scripting Vulnerability

scip Labs: https://www.scip.ch/en/?labs.20161013

Wpisinfo

Stworzono: 2015-04-07 10:09
Aktualizacje: 2017-06-26 10:52
Zmiany: 2015-04-07 10:09 (67), 2017-06-26 10:52 (3)
Kompletny: 🔍

Dyskusja

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Do you need the next level of professionalism?

Upgrade your account now!