Microsoft Internet Explorer 11 denial of service

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
6.0$0-$5k0.00

W Microsoft Internet Explorer 11 (Web Browser) została stwierdzona podatność. Dotknięta jest nieznana funkcja. Dzięki manipulowaniu przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności odmowa usługi. Ma to wpływ na poufność, spójność i dostępność.

Informacja o podatności została opublikowana w dniu upubliczniona 2015-06-10 przez osobę/y lokihardt@ASRT z firmy Zero Day Initiative jako MS15-056 w formie potwierdzone bulletin (Technet). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem technet.microsoft.com. Identyfikatorem tej podatności jest CVE-2015-1747. Możliwe jest zdalne zainicjowanie ataku. Eksploitacja nie wymaga żadnej formy uwierzytelnienia. Ani szczegóły techniczne, ani exploit nie są publicznie dostępne.

Podatność ta była wykorzystywana w exploicie typu 0-day przez co najmniej 713 dni. Skaner podatności Nessus jest wyposażony w plugin ID 84053 (MS15-056: Cumulative Security Update for Internet Explorer (3058515)), który pomaga ustalić, czy dane środowisko jest podatne na atak.

Zastosowanie poprawki MS15-056 eliminuje problem. Poprawka jet dostępna pod adresem technet.microsoft.com. Potencjalne zabezpieczenie zostało opublikowane po ujawnieniu podatności.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności Tenable (84053).

Produktinfo

Rodzaj

Sprzedawca

Imię

Wersja

Licencja

Wsparcie

  • end of life

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv4info

VulDB CVSS-B Score: 🔍
VulDB CVSS-BT Score: 🔍
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 6.3
VulDB Wynik metatemperatury: 6.0

VulDB Wynik podstawowy: 6.3
VulDB Wynik tymczasowy: 6.0
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Odmowa usługi
CWE: CWE-399 / CWE-404
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Status: Nie określono

EPSS Score: 🔍
EPSS Percentile: 🔍

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Nessus ID: 84053
Nessus Imię: MS15-056: Cumulative Security Update for Internet Explorer (3058515)
Nessus Plik: 🔍
Nessus Ryzyko: 🔍
Nessus Family: 🔍

Qualys ID: 🔍
Qualys Imię: 🔍

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: Poprawka
Status: 🔍

Czas reakcji: 🔍
0-dniowy czas: 🔍
Czas ekspozycji: 🔍

Poprawka: MS15-056
TippingPoint: 🔍
Fortigate IPS: 🔍

Oś czasuinfo

2013-06-26 🔍
2015-02-17 +601 dni 🔍
2015-06-09 +112 dni 🔍
2015-06-09 +0 dni 🔍
2015-06-09 +0 dni 🔍
2015-06-09 +0 dni 🔍
2015-06-10 +1 dni 🔍
2015-06-10 +0 dni 🔍
2015-06-10 +0 dni 🔍
2015-06-10 +0 dni 🔍
2022-05-20 +2536 dni 🔍

Źródłainfo

Sprzedawca: microsoft.com

Raport: MS15-056
Badacz: lokihardt@ASRT
Organizacja: Zero Day Initiative
Status: Potwierdzone

CVE: CVE-2015-1747 (🔍)
OVAL: 🔍

SecurityTracker: 1032521 - Microsoft Internet Explorer Multiple Flaws Let Remote Users Obtain Browser History and Execute Arbitrary Code
Vulnerability Center: 50452 - [MS15-056] Microsoft Internet Explorer 11 Remote Code Execution due to Memory Corruption - CVE-2015-1747, Critical
SecurityFocus: 74986 - Microsoft Internet Explorer CVE-2015-1747 Remote Memory Corruption Vulnerability

Zobacz także: 🔍

Wpisinfo

Stworzono: 2015-06-10 10:15
Aktualizacje: 2022-05-20 13:53
Zmiany: 2015-06-10 10:15 (70), 2017-04-07 12:13 (12), 2022-05-20 13:53 (3)
Kompletny: 🔍

Dyskusja

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Do you know our Splunk app?

Download it now for free!