Apple Mac OS X do 10.11.0 MCX Application Restrictions privilege escalation

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
5.4$0-$5k0.00

W Apple Mac OS X do 10.11.0 (Operating System) została stwierdzona podatność. Problemem dotknięta jest nieznana funkcja w komponencie MCX Application Restrictions. Dzięki manipulacji przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności przekroczenie uprawnień. Ma to wpływ na poufność, spójność i dostępność.

Informacja o podatności została opublikowana w dniu 2015-10-21 z firmy Apple jako HT205375 w formie potwierdzone raport (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem support.apple.com. Identyfikatorem tej podatności jest CVE-2015-7016. Luka jest ciężka w wykorzystaniu. Możliwe jest zdalne przeprowadzenie ataku. Nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia w celu eksploitacji. Ani szczegóły techniczne nie są znane, ani exploit nie jest publicznie dostępny.

Skaner podatności Nessus jest wyposażony w plugin ID 86654 (Mac OS X < 10.11.1 Multiple Vulnerabilities), który pomaga ustalić, czy dane środowisko jest podatne na atak.

Aktualizacja do wersji 10.11.1 eliminuje tę podatność. Potencjalne zabezpieczenie zostało opublikowane po ujawnieniu podatności.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności Tenable (86654), SecurityFocus (BID 64048†) i Vulnerability Center (SBV-53852†).

Produktinfo

Rodzaj

Sprzedawca

Imię

Wersja

Licencja

Wsparcie

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv4info

VulDB CVSS-B Score: 🔍
VulDB CVSS-BT Score: 🔍
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 5.6
VulDB Wynik metatemperatury: 5.4

VulDB Wynik podstawowy: 5.6
VulDB Wynik tymczasowy: 5.4
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Przekroczenie uprawnień
CWE: CWE-264
CAPEC: 🔍
ATT&CK: 🔍

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Status: Nie określono

EPSS Score: 🔍
EPSS Percentile: 🔍

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Nessus ID: 86654
Nessus Imię: Mac OS X < 10.11.1 Multiple Vulnerabilities
Nessus Plik: 🔍
Nessus Ryzyko: 🔍
Nessus Family: 🔍
Nessus Context: 🔍

OpenVAS ID: 801105
OpenVAS Imię: Apple Mac OS X Multiple Vulnerabilities-01 October-15
OpenVAS Plik: 🔍
OpenVAS Family: 🔍

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍

Czas reakcji: 🔍
0-dniowy czas: 🔍
Czas ekspozycji: 🔍

Upgrade: Mac OS X 10.11.1

Oś czasuinfo

2015-09-16 🔍
2015-10-21 +35 dni 🔍
2015-10-21 +0 dni 🔍
2015-10-21 +0 dni 🔍
2015-10-22 +1 dni 🔍
2015-10-22 +0 dni 🔍
2015-10-23 +1 dni 🔍
2015-10-29 +6 dni 🔍
2022-06-24 +2430 dni 🔍

Źródłainfo

Sprzedawca: apple.com

Raport: HT205375
Organizacja: Apple
Status: Potwierdzone
Potwierdzenie: 🔍

CVE: CVE-2015-7016 (🔍)
SecurityFocus: 64048
Vulnerability Center: 53852 - Apple MacOS X Remote Security Bypass due to an Entitlement Validation Issue in Managed Configuration - CVE-2015-7016, Medium

scip Labs: https://www.scip.ch/en/?labs.20150108

Wpisinfo

Stworzono: 2015-10-22 12:02
Aktualizacje: 2022-06-24 16:39
Zmiany: 2015-10-22 12:02 (61), 2018-06-26 09:04 (13), 2022-06-24 16:39 (3)
Kompletny: 🔍
Cache ID: 34:C49:40

Dyskusja

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Do you want to use VulDB in your project?

Use the official API to access entries easily!