Cisco FireSIGHT System Software 6.0.1 Management Center Cookie cross site scripting

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
6.1$0-$5k0.04

W Cisco FireSIGHT System Software 6.0.1 została stwierdzona podatność. Problemem dotknięta jest nieznana funkcja w komponencie Management Center. Dzięki manipulowaniu jako częścią Cookie można doprowadzić do wystąpienia podatności cross site scripting. Ma to wpływ na spójność.

Informacja o podatności została opublikowana w dniu 2016-01-16 jako CSCuw89094 w formie potwierdzone raport (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem tools.cisco.com. Identyfikatorem tej podatności jest CVE-2016-1294. Wykorzystywanie luki jest uważane za łatwe. Możliwe jest zdalne zainicjowanie ataku. Nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia w celu eksploitacji. Ani szczegóły techniczne nie są znane, ani exploit nie jest publicznie dostępny.

Nie są znane żadne środki zaradcze. Sugerowana jest zamiana podatnego komponentu na produkt alternatywny.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności Vulnerability Center (SBV-55740†).

Produktinfo

Sprzedawca

Imię

Wersja

Licencja

Wsparcie

  • end of life (old version)

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv4info

VulDB CVSS-B Score: 🔍
VulDB CVSS-BT Score: 🔍
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 6.1
VulDB Wynik metatemperatury: 6.1

VulDB Wynik podstawowy: 6.1
VulDB Wynik tymczasowy: 6.1
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 6.1
NVD Wektor: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Cross site scripting
CWE: CWE-79 / CWE-74 / CWE-707
CAPEC: 🔍
ATT&CK: 🔍

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Status: Nie określono

EPSS Score: 🔍
EPSS Percentile: 🔍

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

OpenVAS ID: 103403
OpenVAS Imię: Cisco FireSIGHT Management Center Multiple Cross-Site Scripting Vulnerabilities
OpenVAS Plik: 🔍
OpenVAS Family: 🔍

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: wiadomo nie ograniczanie
Status: 🔍

0-dniowy czas: 🔍

Oś czasuinfo

2016-01-04 🔍
2016-01-15 +11 dni 🔍
2016-01-16 +1 dni 🔍
2016-01-16 +0 dni 🔍
2016-01-17 +1 dni 🔍
2016-01-18 +1 dni 🔍
2022-07-03 +2358 dni 🔍

Źródłainfo

Sprzedawca: cisco.com

Raport: CSCuw89094
Status: Potwierdzone

CVE: CVE-2016-1294 (🔍)
SecurityTracker: 1034690
Vulnerability Center: 55740 - [cisco-sa-20160115-fmc1] Cisco FireSIGHT Remote XSS Vulnerability in Management Center, Medium

Zobacz także: 🔍

Wpisinfo

Stworzono: 2016-01-17 13:09
Aktualizacje: 2022-07-03 14:27
Zmiany: 2016-01-17 13:09 (58), 2018-07-05 08:58 (11), 2022-07-03 14:27 (2)
Kompletny: 🔍
Cache ID: 3:888:40

Dyskusja

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Might our Artificial Intelligence support you?

Check our Alexa App!