VDB-80560 · CVE-2016-0416 · BID 81071

Oracle Solaris 11 System Archive Utility denial of service

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
5.1$0-$5k0.00

Podatność została odkryta w Oracle Solaris 11 (Operating System). Podatnością dotknięta jest nieznana funkcja w komponencie System Archive Utility. Dzięki manipulacji przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności odmowa usługi. Ma to wpływ na spójność i dostępność.

Informacja o podatności została podana do publicznej wiadomości w dniu 2016-01-20 jako Oracle Critical Patch Update Advisory - January 2016 w formie potwierdzone raport (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem oracle.com. Podatność ta została oznaczona identyfikatorem CVE-2016-0416. Wykorzystywanie luki jest uważane za łatwe. Możliwe jest zdalne przeprowadzenie ataku. Do eksploitacji nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia. Ani szczegóły techniczne nie są znane, ani exploit nie jest dostępny.

Skaner podatności Nessus jest wyposażony w plugin ID 88001 (Oracle Solaris Critical Patch Update : jan2016_SRU11_3_0_0_0), który pomaga ustalić, czy dane środowisko jest podatne na atak.

Aktualizacja eliminuje tę podatność. Potencjalne zabezpieczenie zostało opublikowane po ujawnieniu podatności.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności Vulnerability Center (SBV-55930) i Tenable (88001).

Produktinfo

Rodzaj

Sprzedawca

Imię

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 5.3
VulDB Wynik metatemperatury: 5.1

VulDB Wynik podstawowy: 5.3
VulDB Wynik tymczasowy: 5.1
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Odmowa usługi
CWE: CWE-404
ATT&CK: T1499

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Status: Nie określono

EPSS Score: 🔍
EPSS Percentile: 🔍

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Nessus ID: 88001
Nessus Imię: Oracle Solaris Critical Patch Update : jan2016_SRU11_3_0_0_0
Nessus Plik: 🔍
Nessus Ryzyko: 🔍
Nessus Family: 🔍
Nessus Context: 🔍

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: Upgrade
Status: 🔍

Czas reakcji: 🔍
0-dniowy czas: 🔍
Czas ekspozycji: 🔍

Oś czasuinfo

2015-12-09 🔍
2016-01-19 +41 dni 🔍
2016-01-20 +1 dni 🔍
2016-01-20 +0 dni 🔍
2016-01-20 +0 dni 🔍
2016-01-20 +0 dni 🔍
2016-01-20 +0 dni 🔍
2016-01-21 +1 dni 🔍
2022-07-05 +2357 dni 🔍

Źródłainfo

Sprzedawca: oracle.com

Raport: Oracle Critical Patch Update Advisory - January 2016
Status: Potwierdzone
Potwierdzenie: 🔍

CVE: CVE-2016-0416 (🔍)
SecurityTracker: 1034735
Vulnerability Center: 55930 - [cpujan2016-2367955-Sun-Systems-Products-Suite] Oracle Solaris 11 Unspecified Remote Vulnerability in System Archive Utility, Medium
SecurityFocus: 81071

Zobacz także: 🔍

Wpisinfo

Stworzono: 2016-01-21 16:56
Aktualizacje: 2022-07-05 13:28
Zmiany: (3) vulnerability_cvss2_nvd_basescore exploit_price_0day source_sectracker
Kompletny: 🔍

Komentarze

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Interested in the pricing of exploits?

See the underground prices here!