VDB-81070 · CVE-2015-8277 · BID 83334

Flexera FlexNet Publisher do 11.13.1.2 Packet 0x107/0x10a memory corruption

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
8.4$0-$5k0.00

Podatność została odkryta w Flexera FlexNet Publisher do 11.13.1.2. Podatnością dotknięta jest nieznana funkcja w komponencie Packet Handler. Dzięki manipulowaniu argumentem 0x107/0x10a jako częścią Opcode można doprowadzić do wystąpienia podatności przepełnienie bufora. Ma to wpływ na poufność, spójność i dostępność.

Informacja o podatności została podana do publicznej wiadomości w dniu 2016-02-24 przez osobę/y ryan (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem kb.cert.org. Podatność ta została oznaczona identyfikatorem CVE-2015-8277. Możliwe jest zdalne zainicjowanie ataku. Do eksploitacji nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia. Szczegóły techniczne są znane, ale exploit nie jest dostępny.

Zastosowanie poprawki 11.13.1.2 Security Update 1 eliminuje problem.

Błąd jest również udokumentowany w bazie podatności Vulnerability Center (SBV-57235).

Produktinfo

Sprzedawca

Imię

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 8.5
VulDB Wynik metatemperatury: 8.4

VulDB Wynik podstawowy: 7.3
VulDB Wynik tymczasowy: 7.0
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 9.8
NVD Wektor: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
🔍🔍🔍🔍🔍🔍
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

NVD Wynik podstawowy: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Przepełnienie bufora
CWE: CWE-119
ATT&CK: Nieznany

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Status: Nie określono

EPSS Score: 🔍
EPSS Percentile: 🔍

Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: Poprawka
Status: 🔍
Poprawka: 11.13.1.2 Security Update 1
TippingPoint: 🔍

McAfee IPS: 🔍
McAfee IPS Wersja: 🔍

Fortigate IPS: 🔍

Oś czasuinfo

2015-11-19 🔍
2016-02-22 +95 dni 🔍
2016-02-23 +1 dni 🔍
2016-02-23 +0 dni 🔍
2016-02-24 +1 dni 🔍
2016-02-24 +0 dni 🔍
2016-03-11 +16 dni 🔍
2022-07-08 +2310 dni 🔍

Źródłainfo

Raport: kb.cert.org
Badacz: ryan
Status: Nie określono
Potwierdzenie: 🔍

CVE: CVE-2015-8277 (🔍)
SecurityTracker: 1035266
Vulnerability Center: 57235 - Flexera FlexNet Remote Code Execution via Crafted Opcode Packet, Critical
SecurityFocus: 83334 - Flexera Software FlexNet Publisher CVE-2015-8277 Buffer Overflow Vulnerability

Wpisinfo

Stworzono: 2016-02-24 09:28
Aktualizacje: 2022-07-08 12:52
Zmiany: (4) vulnerability_cvss2_nvd_basescore vulnerability_cvss3_meta_tempscore exploit_price_0day source_sectracker
Kompletny: 🔍

Komentarze

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Might our Artificial Intelligence support you?

Check our Alexa App!