VDB-8111 · Bug 6805 · OSVDB 91728

SourceFire ClamAV 0.98 libclamav decrypt_any denial of service

CVSS Wynik metatemperaturyExploit Aktualna Cena (≈)Wynik odsetkowy CTI
7.2$0-$5k0.00

Podatność, która została odkryta w SourceFire ClamAV 0.98 (Anti-Malware Software). Problemem dotknięta jest funkcja decrypt_any w bibliotece libclamav. Poprzez manipulowanie przy użyciu nieznanych danych wejściowych można doprowadzić do wystąpienia podatności odmowa usługi. Wpływa to na dostępność.

Informacja o podatności została opublikowana w dniu 2013-02-11 przez osobę/y Matthew Olney jako 6805 w formie nie określono bug report (Website). Raport na temat podatności został udostępniony pod adresem bugzilla.clamav.net. Atak może zostać zainicjowany zdalnie. Nie potrzeba żadnej formy uwierzytelnienia w celu eksploitacji. Szczegóły techniczne są znane, ale brak dostępnego exploita.

Zastosowanie poprawka eliminuje problem.

Produktinfo

Rodzaj

Sprzedawca

Imię

Licencja

  • free

CPE 2.3info

CPE 2.2info

CVSSv3info

VulDB Wynik metabazy: 7.5
VulDB Wynik metatemperatury: 7.2

VulDB Wynik podstawowy: 7.5
VulDB Wynik tymczasowy: 7.2
VulDB Wektor: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

CVSSv2info

AVACAuCIA
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
💳💳💳💳💳💳
WektorMożliwość wykorzystaniaUwierzytelnianiePoufnośćIntegralnośćDostępność
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
odblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

VulDB Wynik podstawowy: 🔍
VulDB Wynik tymczasowy: 🔍
VulDB Niezawodność: 🔍

Exploitinfo

Klasa: Odmowa usługi
CWE: CWE-404
ATT&CK: T1499

Lokalny: Nie
Zdalny: Tak

Dostępność: 🔍
Status: Nie określono
Przewidywanie ceny: 🔍
Aktualny szacunek cena: 🔍

0-Dayodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować
Dzisiajodblokowaćodblokowaćodblokowaćodblokować

Inteligencja Zagrożeńinfo

Wysiłek: 🔍
Aktywni aktorzy: 🔍
Aktywne grupy APT: 🔍

Przeciwdziałanieinfo

Zalecane: Poprawka
Status: 🔍

0-dniowy czas: 🔍

Oś czasuinfo

2013-02-11 🔍
2013-04-02 +50 dni 🔍
2019-05-10 +2229 dni 🔍

Źródłainfo

Sprzedawca: cisco.com

Raport: 6805
Badacz: Matthew Olney
Status: Nie określono
OSVDB: 91728

Zobacz także: 🔍

Wpisinfo

Stworzono: 2013-04-02 10:45
Aktualizacje: 2019-05-10 18:38
Zmiany: 2013-04-02 10:45 (44), 2019-05-10 18:38 (2)
Kompletny: 🔍
Committer: olku

Dyskusja

Brak komentarzy. Języki: pl + en.

Zaloguj się, aby skomentować.

Do you need the next level of professionalism?

Upgrade your account now!